Sorin Vidan: „Datoria noastră este să transformăm atractivitatea de acum într-o adevărată seducţie culturală”

– Interviu cu scriitorul Sorin Vidan, noul manager al Palatului Culturii „Teodor Costescu” din Drobeta Turnu Severin

Sorin_VidanReporter: Domnule Sorin Vidan, sunteti noul manager al Palatului Culturii „Teodor Costescu”. Ce reprezintă pentru dvs deţinerea unei astfel de funcţii publice în domeniul culturii?

Sorin Vidan: O asemenea funcţie reprezintă, înainte de toate, o responsabilitate majoră. În primul rând faţă de severineni, care aşteaptă de la Palatul Culturii programe culturale de calitate. Responsabilitatea privind protejarea patrimoniului, unul inestimabil, în care s-a investit enorm, după cum bine ştiţi. Ține de buna şi corecta gestionare a  banului public. Exigenţele  noastre vin dinspre cetăţeni şi dinspre autoritatea publică, reprezentată de primar, viceprimari şi Consiliul Local, care au, e adevărat, o deschidere exemplară pentru cultural, dar sunt instanţe foarte riguroase în această privinţă. Prima atenţionare primită din partea autorităţii locale, la investire, venită în mod direct şi cât se poate de tranşant din partea primarului municipiului, a fost privitoare la grija ce trebuie avută pentru patrimoniul instituţiei, ceea ce mi s-a părut, ca atitudine, foarte corect.

Reporter: Ce strategie aveţi din această funcţie pentru revigorarea culturii severinene?

Sorin Vidan: Cultura e un organism viu. Are nevoie de un mediu propice, încurajator, ca să existe şi să se manifeste. În cultură sunt esenţiale instituţiile, mai ales în provincie. Fie că vorbim de forme culturale asociative (revistă, cenaclu, editură, trupă de teatru, de dans, uniuni de creaţie), fie că vorbim de creatori individuali, o instituţie  precum Palatului Culturii e chemată să joace acest rol vitalizator de mediu propice, de intercesor, de Centru care susţine şi promovează vocaţia, talentul, pasiunea, autenticitatea şi valoarea.  Strategia de care mă întrebaţi e simplă în aparenţă: e de datoria noastră să fim în mod constant o instituţie a porţilor deschise, să avem un dialog cooperant cu  toate formele de expresie culturală. Misiunea asumată de Palatul Culturii are drept scop fundamental asigurarea accesului tuturor cetăţenilor la valorile, bunurile şi serviciile culturale şi educative, protejarea, consolidarea, impunerea valorilor culturale autentice, acoperirea tuturor cerinţelor cultural-educative ale comunităţii din care facem parte.

Reporter: Care sunt proiectele culturale pe care doriţi să le demaraţi în municipiul Drobeta Turnu Severin?

Sorin Vidan: Un program la care vreau să mă refer, şi care e de interes unanim,  este Scena deschisă. Vrem spectacole în Severin, de bună calitate, interesante, fie că vorbim de teatru, teatru de revistă, balet, concerte camerale sau simfonice, spectacole de folclor, dans modern. Și le vrem prezente în mod constant, bine promovate, axate pe aşteptările oamenilor. Aceasta este esenţa Programul Scena deschisă. În vară, vom veni cu un proiect nou: Nopţi de blues şi jazz la Severin, un concept pe care-l dorim de durată, prin care vom putea aduce la Severin  atmosfera muzicală de bună condiţie pe care o puteam întâlni până acum doar la alţii. Acest program  vrem să devină un reper, să intre în circuitul naţional al manifestărilor de acest gen. Apoi, desigur, continuăm Festivalul Medieval, şi vrem să ridicăm acest festival la nivelul unui eveniment cultural de impact naţional. Abia în lumina unor manifestări culturale autentice şi de bună condiţie, oraşul nostru va atinge strălucirea pe care o merită.  Alături de Programul Scena deschisă, de exemplu,  includem şi proiecte de teatru şi dans locale, susţinute şi organizate de noi. Un program important pentru noi va fi cel de Rezidenţe Culturale, prin care artişti, scriitori, muzicieni, istorici vor putea fi prezenţi la noi, în sistemul de rezidenţă. Un alt Program, în toamnă, va fi Conferinţele Palatului Culturii, reluare a unei bune tradiţii interbelice. Sunt destule de spus, şi mai ales de făcut, vă asigur.

Reporter: În ce măsură consideraţi că municipiul Drobeta Turnu Severin poate deveni un oraş atractiv din punct de vedere cultural?

Sorin Vidan: Cum foarte inspirit se menţionează în STRATEGIA CULTURALĂ a Municipiului, 2014-2020: „Drobeta Turnu Severin are obligaţia faţă de trecutul său, dar şi faţă de viitor să îşi regăsească identitatea de capitală/metropolă culturală regională, ulterior naţională şi europeană” (acest document a fost validat şi asumat la nivel comunitar prin HCL 93/1995). Misiunea pe care trebuie să şi-o asume instituţia Palatului Culturii „Teodor Costescu” este aceea de a contribui la transformarea vieţii culturale a municipiului, să acopere nevoile culturale ale comunităţii, să-i conserve diversitatea şi să îi asigure coeziunea socială. Municipiul nostru are, şi acum, o anume atractivitate din punct de vedere cultural. Datoria noastră este să transformăm atractivitatea de acum într-o adevărată seducţie culturală.

Reporter: Intenţionaţi să editaţi o revistă de cultură a instituţiei pe care o conduceţi?

Sorin Vidan: Intenţionez să editez Caietele palatului culturii, care să reflecte activităţile instituţiei, proiectele şi dăruirea celor care lucrează în această instituţie pentru actul autentic de cultură. Vom sprijini însă, în măsura în care merită şi vor exista, proiectele revuistice locale, prin Programul editorial.

Reporter: Există, din punctul dvs de vedere, posibilitatea înfiinţării unei trupe profesioniste de teatru în municipiul Drobeta Turnu Severin şi cum credeţi că ar fi posibil?

Sorin Vidan: Teatrul profesionist este o instituţie distinctă, cu un cu totul şi cu totul alt statut, diferit de cel instituţiei noastre. Înfiinţarea unui teatru e posibilă, desigur, dar trebuie să fie decizia comunităţii, a reprezentanţilor ei. Palatul Culturii sprijină şi în momentul de faţă  trupe de teatru de amatori, locale, foarte valoroase, entuziaste. Pe 13 februarie, de exemplu, avem un astfel de spectacol. Și avem, slavă Domnului, spectacole de teatru profesionist la Severin.

Reporter: Aveţi în vedere colaborarea cu alte instituţii de cultură din ţară, poate chiar şi din străinătate şi în ce ar costa această colaborare?

Sorin Vidan: Strategia noastră privitoare la rolul şi funcţionalitatea socială a Palatului Culturii „Teodor Costescu” pentru următorii ani vizează un aspect de durată şi de consolidare, cu accent pe intercooperarea instituţională, pe conturarea unor parteneriate stabile cu ONG cu profil cultural, cu instituţii culturale naţionale, dar şi un aspect de funcţionalitate directă, imediată, referitor la desfăşurarea ritmică a unor programe culturale şi spectacole care să capteze interesul şi aprecierea publicului larg. În acest sens, cooperarea cu instituţii similare e absolut firească şi necesară.

Reporter: Cum vedeţi o deschidere culturală a municipiului Drobeta Turnu Severin, astfel încât să existe evenimente culturale de anvergură naţională şi internaţională?

Sorin Vidan: Prin proiectul de management ne propunem o integrare constructivă şi dinamică în Strategia culturală a municipiului  (HCL 93/2005) a cărei deviză este următoarea: Drobeta Turnu Severin – Metropolă Culturală, şi, pe lângă imperativul atragerii turiştilor, are drept obiectiv să propună „propria Art de vivre, un stil de viaţă specific care reprezintă identitatea sa în plan naţional, european şi mondial”. În ecuaţia generală a programelor culturale desfăşurate de instituţie, (unele ciclice, de tradiţie sau oficial-festive, dar cu ecou local), este necesar să impunem proiecte culturale de impact naţional şi european, apte să atragă turism, notorietate, şi prestigiu pentru instituţie şi pentru Severin. Și asta vom face.

A consemnat Mircea Popescu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *