Profesorul Viorel Sahagia, la împlinirea venerabilei vârste de 88 de ani. La Mulți Ani, domnule profesor!

Profesorul Viorel Sahagia este unul dintre cei mai apreciați și iubiți dascăli pe care i-a avut județul Mehedinți. Cu o vastă pregătire didactică, profesorul Viorel Sahagia a pregătit, de-a lungul anilor, mii de elevi, foarte mulți dintre aceștia ajungând personalități ale științei și culturii naționale, oameni care activează în multe domenii de activitate la cele mai înalte nivele, fie în țară, fie în străinătate.

Cea mai lungă perioadă a carierei sale didactice și-a desfășurat-o la Colegiul Național Traian, unde a ridicat această instituție de învâțământ din județul Mehedinți la un prestigiu foarte mare, elevii acestui liceu obținând performanțe școlare remarcabile pși reușind să devină studenți ai celor mai prestigioase universități din țară. A fost și mulți ani directorul Colegiului Național Traian, 13 ani, în două rânduri: între 1967-1973 și 1980-1987, fiind cel de-al doilea director ca longevitate, după marele arheolog Alexandru Bărcăcilă.

Profesorul Viorel Sahagia s-a născut pe 7 Septembrie 1935, în comuna Livezile, județul Mehedinți

A făcut școala primară în comuna natală, 1942-1946, liceul la Turnu-Severin, la Liceul Traian 1946-1953, cu mențiunea că între 1948-1949 a urmat clasa a VII-a la Școala elementară din comuna Vânjuleț, județul Mehedinți, deoarece prin reforma învăţământului din 1948 a fost transferat la cea mai apropiată școală elementară de comuna natală.

În anul 1949, în urma examenului de admitere în clasa a VIII-a de liceu, a reușit la Liceul Traian din Turnu Severin, pe care l-a absolvit în anul 1953. În același an a reușit la Facultatea de Ingineri Economiști, secția Electrotehnică și Energetică a Înstitutului Politehnic București, azi Universitatea Politehnica București, pe care a absolvit-o cu examen de stat, obținut cu media 10, în iunie 1958.

În paralel a urmat și cursurile Facultății de Matematică și Fizică a Universității ”C.I. Parhon”din București, pe care am absolvit-o, cu examen de stat, în iunie 1961.

În anul 1958 a fost repartizat ca inginer la Uzina “Electroputere” din Craiova, unde și-a început activitatea la 1 august 1958. S-a transferat după două luni la “Șantierul naval” din Drobeta Turnu Severin, orașul unde urmase cursurile Liceului Traian. În paralel cu funcția de inginer a predat și ore de fizică la Liceul Traian – secția serală.

Din 1959 s-a transferat cu activitatea în învățământ și a predat la început la școala de meserii de pe lângă Școala medie mixtă nr.2 (azi, liceul Decebal) și la cercul de electrotehnică de la Casa Pionierilor din Dr. Tr. Severin.

Începând cu 1 septembrie 1960 a predat matematica la Școala medie mixtă nr 3 (Actualul Colegiu “Gheorghe Țiţeica”), și la Școala medie mixtă nr.1 (azi Colegiul “Traian”).

Între 1963-1964 a funcționat ca asistent universitar la catedra de matematică a Institutului Politehnic București, având ca șef de catedră pe profesorul Gabriel Sudan.

Între anii 1964-1967 a funcționat ca profesor titular, de matematică, la Școala medie mixtă nr.3 (actualul colegiu “Țiţeica”), unde a deținut funcția de responsabil al catedrei de matematică.

Din luna februarie 1967 și până la 1 septembrie 1973 a fost director al liceului “Traian” din Drobeta Turnu Severin, iar de la această dată a fost profesor de matematică la această școală până la 1 februarie 1980 când a fost din nou numit director al acestei prestigioase școli. A deținut această funcție până la 10 ianuarie 1987 când a revenit la catedră, ca profesor de matematică, al cărei șef de catedră a devenit în 1989, unde a funcționat până în 1999, când s-a pensionat.

A mai predat matematica și în anul școlar 1999-2000 având un număr de 12 ore de predare (peste o jumătate de normă).

Între anii 1972-1974 a funcționat ca asistent universitar la Institutul politehnic Traian Vuia din Timișoara, Facultatea de Hidroenergetică, care a avut sediul la Gura-Văii, Drobeta Turnu Severin, unde a ținut seminarii de Matematici superioare, de Electrotehnică și Măsuri electrice.

În 1968, în calitate de director al Liceului Traian din Drobeta Turnu Severin, a reușit după multe insistențe să obțină aprobarea forurilor superioare din acea perioadă, de a edita revista elevilor de la acest liceu: ”Columna”. În 1983, cu prilejul sărbătoririi centenarului acestui prestigios liceu din Mehedinți și din țară noastră a editat și revista “Columna matematică”.

În 1973, cu prilejul sărbătoririi centenarului nașterii savantului severinean, Gh. Țiţeica, a inițiat concursul de geometrie “Gh. Țiţeica” care s-a desfășurat în fiecare an la Liceul Traian din Drobeta Turnu Severin până în anul 1978. Din acest an, concursul “Gh Țiţeica” a devenit concurs de matematică interjudețean, patronat de Universitatea din Craiova și s-a desfășurat anual, prin rotație în fiecare din județele din Oltenia.

Din 1972 a început să facă intervenții pentru reluarea sărbătoririi zilei școlii – ziua patron a Liceului Traian – 15 mai 1848, care era sărbătorită, înainte de 23 august 1944, în fiecare an la 15 mai. Ea a fost interzisă după 23 august 1944, timp de aproape 30 de ani. A obținut aprobarea ca începând cu 1973 să se poată sărbători această zi, în care se reunesc profesori, elevi, părinți precum și invitați de seamă pentru a cinsti o dată memorabilă în viața poporului român.

În anul 1976 a fost numit, prin ordin al ministrului învăţământului, în Comisia Centrală a Olimpiadei Naționale de Matematică, ale cărei lucrări s-au desfășurat la Timișoara, unde a coordonat comisia de corectare a lucărilor elevilor, la clasa a XI-a și a rezolvat contestațiile acestora, în urma discutării cu fiecare contestatar, a lucrării sale.

În 1983 a înfiinţat “Muzeul de istorie al liceului Traian”, unde au fost expuse cele mai reprezentative exponate privitoare la trecutul și prezentul acestui liceu. De asemenea s-a relizat și Cartea de onoare a Liceului Traian, în care au scris și semnat toate personalitățile marcante care au vizitat liceul, precum și cele care au participat la sărbătorirea “Centenarului liceului Traian”.

În data de 14 mai 1983, în şedința jubiliară desfășurată în sala teatrului din localitate, Palatul Cultural Teodor Costescu, directorul liceului, prof. ing. Viorel Sahagia a prezentat lucrarea: “Din istoricul Liceului Traian”. Au fost prezenți pe lângă oficialitățile locale ale timpului și foști și actuali profesori și elevi ai liceului, părinți şi personalități ale știinţei și culturii, foşti elevi ai liceului: acad. prof. dr. docent Ștefan Marius Milcu, acad. prof. dr. Șerban Cioculescu, acad. prof. dr. ing. Traian Sălăgean, prof. dr. docent I. C. Chițimia, folcloristul Gh.N.Dumitrescu – Bistrița, prof. univ. regizorul Geo Saizescu, poetul Nicolae Dragoș, poetul Nicolae Dan Fruntelată şi poetul ing. IIarie Hinoveanu care au rostit cuvântări prin care au omagiat liceul “Traian” și foștii lor profesori.

Din 1968 până în anul 2000 a fost metodist al Inspectoratului Școlar la specialitatea matematică, calitate în care a efectuat inspecții școlare la profesorii înscrişi la examenele pentru obținerea gradelor didactice: definitiv, gradul II și gradul I(întâi)

A făcut parte și din comisia de examen pentru obținerea gradului didactic definitiv de către profesorii de matematică, la Centrul Universitar Craiova, prezidată de prof. dr. docent Eugen Dobrescu.

Ca profesor de matematică a avut multe satisfacții: toți elevii claselor sale au promovat examenul de bacalaureat și aproape toți absolvenții claselor la care a predat au reușit  la o formă de învaţământ superior, unii chiar cap de afiș, în orașe ca: București, Timișoara, Craiova, Iași, Cluj. Au fost ani în care toți absolvenții unor clase ale Liceului Traian au reușit în învățământul superior.

La Mulți Ani, domnule profesor, multă sănătate, bucurii și cât mai multe împliniri!

Mircea Popescu