Profesorul Ştefan Marica, la 90 de ani

Stefan_MaricaÎn calitate de fost coleg de catedră şi de cancelarie la Liceul “Traian” din Drobeta Turnu Severin cu profesorul Ştefan Marica îmi revine plăcuta misiune de a prezenta unele date din biografia şi  activitatea acestui dascăl al învăţământului mehedinţean cu prilejul împlinirii frumoasei vârste de 90 de ani.

Ştefan Marica este unul din reprezentanţii de seamă ai profesorilor de matematică de la Liceul „Traian”, care şi-au desfăşurat activitatea între anii 1958-1988. Domnia Sa a fost şi unul dintre directorii-adjuncţi importanţi ai Liceul „Traian”, datorită seriozităţii şi conştiinciozităţii cu care a înţeles să îndeplinească această funcţie a colectivului de conducere al liceului. La sfârşitul fiecărui an şcolar a fost apreciat de conducerea liceului cu calificativul Foarte bine.

Ştefan Marica s-a născut la 3 ianuarie 1928 în comuna Matoci, judeţul Dolj. A urmat şcoala primară (clasele I-VII) în satul natal între anii 1935-1942, iar liceul la Colegiul Naţional  Carol I din Craiova în perioada 1942-1949, unde a avut coleg de clasă pe marele artist Amza Pelea. În anul şcolar 1946-1947 a promovat două clase, a V-a şi a VI-a secundare (corespunzătoare claselor a IX-a şi a X-a din zilele noastre). În clasa a I-a (clasa V-a de azi), în anul şcolar 1942-1943, elevul Marica Ştefan a obţinut premiul I.

După absolvirea liceului a funcţionat ca profesor suplinitor de matematică la Şcoala de 7 ani din comuna Căpreni, judeţul Dolj (1949-1952). În perioada 1952-1956 a urmat, la zi, cursurile facultăţii de matematică-fizică a Universităţii Alexandru Ioan Cuza din Iaşi. Timp de doi ani, între anii 1956-1958, a funcţionat ca profesor de matematică la Şcoala profesională de ucenici de pe lângă Şantierul Naval din Drobeta Turnu Severin. Următorii 30 ani (1958-1988) a predat matematica la Liceul „Traian” din localitate.

În 1960 s-a căsătorit cu Maria Marica (născută Ciobotea), profesoară de matematică la Liceul „Traian” (între anii 1960-1992). Are o fiică, Paponiu Mariana Dana (născută Marica), profesoară de matematică la Colegiul Naţional „Traian”, care i-a dăruit doi nepoţi: Andrei şi Radu (mare violonist şi dirijor).

Între anii 1959-1966 a îndeplinit funcţia de director-adjunct şi a răspuns, cu deosebire, de învăţământul seral. Fac precizarea că la un moment dat secţia serală a funcţionat cu 34 de clase. Ca profesor, a susţinut gradele didactice II şi I (gradul definitiv i-a fost acordat din oficiu). Cu prilejul „Zilei Învăţătorului” din 30 iunie 1976, Ministerul Educaţiei şi Învăţământului, prin ordinul nr. 614/1976, i-a  conferit „Gradaţia de Merit” (gradaţie de care a beneficiat timp de 12 ani, 1976-1988).

Ca profesor, a predat în prima parte la învăţământul seral, apoi, majoritatea timpului, la cursul de zi. Calitatea muncii s-a reflectat în rezultatele obţinute de elevi la examene şi concursurile şcolare.

În anii şcolari 1980-1981 şi 1981-1982 un număr de 10 absolvenţi (4 respectiv 6), foşti elevi ai profesorului Ştefan Marica, au urmat facultatea de matematică. O grijă deosebită a acordat elevilor cu preocupări speciale la matematică. Astfel la Sesiunile Naţionale de comunicări şi referate ale elevilor a obţinut următoarele rezultate: premiul II, Iaşi, 1978; menţiune, Craiova, 1979; premiul III, Sibiu, 1980; menţiune, Timişoara, 1981; menţiune, Piteşti, 1982; menţiune, Craiova, 1983; premiul I, Târgovişte, 1983.

Aşa cum şi-a amintit profesorul Ştefan Marica din perioada cât a fost responsabil al catedrei de matematică din Liceul “Traian”: “Colectivul catedrei de matematică (în special profesorii Sahagia Viorel, Păunescu Alexandru,  Marica Maria, Marica Ştefan, Pavelescu Mihai) a acordat deosebită atenţie activităţii elevilor la Gazeta Matematică, pe atunci singura publicaţie în acest domeniu. Astfel, la întrecerea pe anul 1975 privind activitatea şcolară la matematică conform Regulamentului întrecerii publicat în Gazeta Matematică nr.5 din 1975, Liceul „Traian” din Drobeta Turnu Severin a obţinut locul I, la clasele gimnaziale.”

La concursul rezolvitorilor Gazetei Matematice care a avut loc la Piteşti în anul 1981, elevul Epure Cristian, îndrumat de profesorul Marica Ştefan, a obţinut locul I pe ţară. În vara anului 1978 a îndeplinit funcţia de director al Taberei naţionale de matematică pentru elevii claselor IX-XII, organizată la Liceul „Traian” din localitate. Participanţii, cadre didactice şi elevi, au apreciat modul de organizare al activităţilor. De asemnea, au admirat Observatorul astronomic al şcolii şi calculatorul procurat de catedra de matematică a Liceului ”Traian” de la Universitatea din Iaşi (în acea perioadă calculatorul a fost o noutate), au făcut o excursie cu vaporul pe Dunăre şi au vizitat monumentele istorice şi muzeele din Drobeta Turnu Severin. Ştefan Marica a fost numit de mai multe ori preşedinte al comisiilor pentru examenul de bacalaureat din: Craiova, Balş, Băileşti şi Calafat.

În perioada 1973-1988 a fost membru voluntar al Casei Corpului Didactic Mehedinţi şi a răspuns de activitatea ştiinţifică, cu deosebire de cea matematică, calitate în care a organizat simpozioane pe diferite teme şi a pregătit editarea unor Buletine informative de matematică. În aceste publicaţii se află lucrări ştiinţifice şi metodice, deosebit de utile, lucrări care poartă semnăturile profesorilor de la Liceul „Traian”: Sahagia Viorel, Păunescu Alexandru, Marica Ştefan, precum şi a altor profesori din Mehedinţi. Ca profesor în Turnu-Severin a fost membru al Filialei Mehedinţi a Societăţii de Ştiinţe Matematice din România, calitate în care a participat la diferite consfătuiri pe ţară, unde, în general, a avut o participare activă.

Astfel, la Consfătuirea care a avut loc la Bucureşti a prezentat lucrarea intitulată „Matematica în economie”, la cea desfăşurată la Tulcea, referatul „Analiza manualului de matematică pentru cls. a IX-a”; la Sibiu tema „Analiza manualului de matematică pentru cls. a VIII-a”; la Constanţa „Modalităţi de evaluare a cunoştinţelor elevilor”; la Botoşani „Pagini de istoria matematicii cu elemente locale”. Asemenea consfătuiri au mai avut loc la Piatra-Neamţ, Hunedoara şi Drobeta Turnu Severin, la care Ştefan Marica a participat cu lucrări şi referate.

A fost secretar al Filialei Mehedinţi a Societăţii de Ştiinţe Matematice din România, precum şi membru în biroul de conducere al acesteia, unde s-a remarcat printr-o activitate deosebită.

A publicat articole, exerciţii şi probleme, creaţii originale în reviste de specialitate după cum urmează: „Gazeta Matematică”, „Preocupări Matematice” (Iaşi), „Revista Matematică Timişoara”, „Revista de Matematică Alpha” din Craiova, „Revista de Matematică Mehedinţeană”. Alte materiale de specialitate şi de interes general au apărut în presa locală: „Datina”, „Viitorul”, „Drumul Socialismului” şi în „Gazeta Învăţământului”.

O parte din exerciţiile şi problemele compuse de profesorul Ştefan Marica au fost date la Olimpiada de matematică etapa locală, judeţeană (regională) şi finală. Deşi este pensionar, a participat  la toate ediţiile Concursului Interjudeţean de Matematică „Petre Sergescu”, iar la simpozioanele organizate cu acest prilej a prezentat lucrări şi referate. De exemplu, în ianuarie 1985 a prezentat lucrarea intitulată „Despre contribuţii oltene la dezvoltarea ştiinţei”, iar în 2006 „Profesori de prestigiu în învăţământul matematic din Oltenia”.

A făcut parte din colectivul de organizare şi desfăşurare a Concursului judeţean „Gheorghe Ţiţeica” de la înfiinţare şi până la preluarea lui, pe o scară mai largă, de Universitatea din Craiova. De asemenea, a făcut parte din colectivul de organizare al olimpiadelor şcolare între anii 1960-1988, unde a avut şi calitatea de corector al lucrărilor elevilor participanţi la concurs.

Cu prilejul centenarului naşterii lui Gheorghe Ţiţeica, împreună cu profesoara de limba şi literatura română, Rada Davidescu, şi o clasă de elevi au vizitat casa unde s-a născut marele matematician. Nepoata lui Gh. Ţiţeica, prof. Florica Ciortan, le-a vorbit despre copilăria şi activitatea matematicianului în primii ani ai vieţii sale în Turnu-Severin şi le-a prezentat o parte din publicaţiile sale.

Profesorul Ştefan Marica a fost şi inspector voluntar de matematică. Această activitate s-a desfăşurat în special prin: inspecţii organizate de Inspectoratul Şcolar la diferite licee şi şcoli generale din judeţul Mehedinţi, inspecţii speciale pentru acordarea gradelor didactice II şi I,   expunerea unor teme de specialitate şi cu conţinut metodic la diferite cursuri de perfecţionare (cu deosebire pentru învăţători). Ştefan Marica a fost şi membru în comisiile pentru concursurile de ocupare a posturilor vacante de către profesorii de matematică.

În 2007 a primit Diploma de excelenţă însoţită de un premiu bănesc din partea Colegiului Naţional „Traian” pentru activitatea desfăşurată ca profesor de matematică, iarîn anul 2010 a primit Diploma de Excelenţă din partea Primăriei Drobeta Turnu Severin pentru merite deosebite în activitatea sa de profesor. A mai primit diplome acordate de: Ministerul Educaţiei şi Cercetării, în 2007, şi  de Gazeta Matematică în anii şcolari 2014-2015; 2015-2016 şi 2016-2017.

Îi urăm acestui nou nonagenar viaţă lungă, să aniverseze şi Centenarul său aşa cum a sărbătorit  Centenarul Liceului „Traian”, în 1983, când împreună cu elevii a participat la festivităţile prilejuite de acest important eveniment din viaţa învăţământului românesc. De asemenea, să aniverseze şi 150 de ani de la apariţia Colegiului Naţional „Traian”, aşa cum a aniversat 75 de ani, 100 de ani, 125 de ani şi 130 de ani de existenţă ai acestei instituţii şcolare.

La mulţi ani, stimate coleg Ştefan Marica, sănătate multe, împliniri în continuare şi toate cele bune!

Viorel Sahagia

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *