Profesorul severinean Viorel Piuitu va participa la cel de-al XXX-lea Congres internațional de Filozofie a Dreptului și Filosofiei Sociale

Între 3 și 8 iulie 2022 se organizează la București, de către Asociația Română de Filozofie a Dreptului, cel de-al XXX-lea Congres de Filozofie a Dreptului și Filosofiei Sociale. Inițial data evenimentului a fost iulie 2021, dar ea a fost amânată datorită situației pandemice de Covid-19.

Profesorul severinean Viorel Piuitu va participa la acest Congres internațional susținând o prelegere cu tema: “Fundamentele raționale ale ideii de justiție în filosofia neokantiană”. Îi urăm mult succes și îi transmitem pe această cale felicitări profesorului Viorel Piuitu pentru bogata activitate științifică și de cercetare susținută.

“Dacă este să ne referim la specificul cunoaşterii juridice, trebuie să spunem că obiectivitatea aprecierii juridice (şi implicit a adevărului juridic) este o consecinţă a raţionalităţii normelor de drept pozitiv ce acţionează în respectiva societate. Raţionalitatea acestor norme pozitive se datorează caracterului raţional al ideii sociale de justiţie, idee care se reflectă în spiritul acestor norme. La rândul său, caracterul raţional al idealului concret de justiţie, pe care şi-l formează o anumită societate, este consecinţa conformării sale cu exigenţele raţionale ale ideii formale de justiţie, aceasta din urmă fiind un element pur ideal, ce este implicat în toate manifestările vieţii juridice. Asistăm astfel la un demers descendent de fundamentare a vieţii juridice, genul proxim fiind ideea formală de justiţie.” – (citat din cartea Filosofia juridică a lui Mircea Djuvara, editura Sitech, Craiova, 2010, autor Dumitru-Viorel Piuitu ).

Mircea Popescu