La Mulți Ani, Colegiul Național „Traian” – Drobeta Turnu Severin! La Mulți ani, „traianiști”, oriunde v-ați afla!

Liceul_Traian15 Mai 1848 – Ziua Patron a Colegiului Naţional “Traian”
An de an, înaintea zilei de 15 mai, se reunesc profesori, elevi,
părinţi ai acestora, foşti elevi ai Colegiului Naţional “Traian”,
precum şi invitaţi de seamă pentru a cinsti o dată istorică memorabilă în viaţa poporului român –  Adunarea de la Blaj de la 15 mai 1848, când reprezentanţii românilor au cerut respect pentru naţiunea lor, alături de celelalte naţionalităţi, au cerut dreptate socială, libertate naţională şi unirea cu fraţii lor de cealaltă parte a Carpaţilor – din Muntenia şi Moldova.

Aşadar, să recunoaştem, în această zi, marile idealuri româneşti de ieri, care şi-au găsit o fericită împlinire astăzi, prin lupta maselor populare şi a marilor patrioţi. De aceea, omagiind pe înaintaşii vizionarii de la Blaj trebuie să-i cinstim şi pe profesorii şi elevii de odinioară de la Liceul “Traian” – (azi Colegiul Naţional “Traian”), care au ales ca zi a Liceului “Traian” tocmai luminoasa zi de „15 Mai 1848”, zi care a definit pentru totdeauna sensul şi rostul nostru pe aceste locuri lăsate moştenire de înaintaşii daci şi romani, zi care ne-a învăţat să luptăm pentru a fi noi înşine în lumea de azi şi de mâine. Vorbind despre Blaj – sau „Mica Romă”, cum i-a apărut lui Eminescu Blajul de acum un secol şi jumătate, să nu uităm că anul acesta (2005) s-au împlinit 32 de ani de la reluarea sărbătoririi Zilei Patron a Colegiului Naţional “Traian” – care a fost interzisă timp de aproape 30 de ani.

Este deci un privilegiu, să ne manifestăm capacitatea de voinţă şi de creaţie în luna de Armindeni, lună care ne aminteşte mereu de muncă şi solidaritate umană, de independenţa românilor obţinută cu grele jertfe la 1877, de Victoria popoarelor asupra fiarei fasciste.

Iată, aşadar, succint, cadrul istoric trecut şi contemporan, deosebit de fertil pentru Colegiul Naţional “Traian”, care şi-a propus un țel măreţ, definit de Ziua şcolii: înflorirea capacităţii creatoare a fiecărui şcolar, ridicare culturală a maselor din Severin şi Mehedinţi, pregătirea temeinică a specialiştilor în diferitelor domenii ale ştiinţelor şi artelor, totul spre înflorirea şi prestigiul patriei.

În această lumină putem schiţa coordonatele Colegiului Naţional
“Traian” – în contemporaneitate cu locul său distinct, de prim rang, în concertul liceelor de azi. Şcoală a muncii tenace şi, deopotrivă, a înaltelor chemări, Colegiul Naţional “Traian”, încă de la înfiinţare ca gimnaziu în 1883 şi ca Liceu în 1892, a adus profunde şi chiar revoluţionare înnoiri în conţinutul şi forma muncii didactice şi pedagogice, ştiinţifice, instructive, educative, sociale şi culturale.

Colegiul Naţional “Traian” s-a impus deci ca şcoală a muncii teoretice şi practice, a disciplinei şi patriotismului.
Este important să subliniem că s-a impus la Colegiul Naţional “Traian” respectul pentru persoana şi efortul fiecărui elev, mic sau mare, căutându-se ca fiecare elev să fie adus pe rampa de lansare în viaţă şi în muncă, astfel încât să se dovedească o adevărată valoare umană, profesională şi morală pentru societate.
Trecutul ne-a dat o tradiţie de aur şi o lecţie strălucită. Desigur,
tradiţia este o temelie şi la Colegiul Naţional “Traian” – o temelie
de neclintit, pe care se înalţă în epoca noastră, o şcoală unică prin
profil şi rezultate, măsură definitorie a învăţământului românesc
contemporan.

Şi astăzi Colegiul Naţional “Traian” este, după definiţia fostului
elev, poetul Gherghinescu Vania, aceeaşi „uzină de înţelepciune, de muncă rodnică şi vis”, o şcoală modernă care răspunde cerinţelor învăţământului modern, contemporan.

Se poate aprecia că tinerii elevi se află într-o continuă şi
cavalerească întrecere, că rezultatele muncii lor, îndrumată şi
apreciată cu grijă de profesorii lor, fac cinste acestei minunate
şcoli care se numeşte Colegiul Naţional “Traian”.

Elevii Colegiului Naţional “Traian” de la clasele mici până la cele
mari sunt prezenţi la cercetarea ştiinţifică, în laboratoare – în faţa
calculatoarelor electronice şi în biblioteci pentru a descifra noi
taine ale materiei şi lumii. Ei reuşesc astfel să se autodefinească în
primul rând prin disciplina riguroasă a muncii, ceea ce are la bază o înaltă conştiinţă formată de cadrele didactice ale şcolii şi de
părinţii lor.

Elevii au văzut că la Colegiul Naţional “Traian” le sunt oferite un
complex de condiţii care le asigură o pregătire completă, o ascensiune sigură. Profilul divers al claselor, laboratoarele, cabinetele de informatică şi de specialitate, biblioteca, mini-observatorul astronomic şcolar, muzeul liceului, cercurile ştiinţifice, sălile de gimnastică şi terenul sportiv, precum şi dăruirea în muncă a profesorilor şi grija părinţilor sunt factori care se constituie, fără îndoială, într-o mare şansă în viaţă ce i-a fost dată fiecărui elev de la Colegiul Naţional “Traian”.

Cinstind spiritul Blajului, toţi membrii Colectivului de profesori şi
elevi de la Colegiul Naţional “Traian” aduc în fiecare an cu prilejul
sărbătoririi zilei liceului – ziua patron – „15 Mai 1848”, – un omagiu fierbinte înaintaşilor şi privesc încrezători în viitorul tineretului – floarea minunată a patriei, împlinitorul entuziast al dorinţelor fierbinţi ce palpită în sufletul dascălilor şi părinţilor.
Trebuie menţionat faptul că în săptămâna premergătoare zilei de 15 mai, se organizează sesiuni ştiinţifice de lucrări şi referate ale
profesorilor şi elevilor pe specialităţi, coordonate de şefii de
catedre, şi de responsabilii de cercuri din partea elevilor.

La aceste sesiuni ştiinţifice se prezintă cele mai bune lucrări şi referate care au fost pregătite de profesori şi elevi în cadrul cercurilor de specialitate, treptat încă de la începutul anului şcolar până la data de 15 mai a fiecărui an şcolar.

În ziua de 15 mai, sau înaintea ei cu o zi sau două, are loc sesiunea
festivă dedicată zilei patron a Colegiului Naţional “Traian” – „15 Mai 1848” – la care alături de colectivul de profesori şi elevi participă şi invitaţi în vederea cinstirii cum se cuvine a acestei zile
importante.

În cadrul acestei festivităţi se premiază elevii care au obţinut
locuri fruntaşe la etapele judeţene şi naţionale ale Olimpiadelor
şcolare – la fiecare disciplină de învăţământ. Numărul elevilor
premiaţi este foarte mare ceea ce arată că la Colegiul Naţional
“Traian” – sunt elevi foarte buni – care sunt pregătiţi de un colectiv
didactic foarte bun.

Prof. Viorel Sahagia,
Fost elev, profesor și director al Liceului Traian (Colegiul Național Traian)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *