Deputata Alina Teiş, întrebare adresată ministrului Educaţiei, Liviu Pop, cu privirea la situaţia IŞJ Mehedinţi şi a inspectorului general, Mirela Pintea Enea

Alina_Teis_deputatDeputata PSD de Mehedinţi, Alina Teiş, a adresat astăzi, 27 noiembrie 2017, o întrebare ministrului Educaţiei Naţionale, Liviu Marian Pop, prin care solicită un răspuns clar privind situaţia Inspectoratului Şcolar Judeţean Mehedinţi şi a inspectorului şcolar general, Mirela Pintea Enea.

Iată întrebarea formulată ministrului Educaţiei Naţionale, Liviu Marian Pop, de către deputata PSD de Mehedinţi, Alina Teiş:

GRUP PARLAMENTAR PSD

ÎNTREBARE

Adresată: Domnului Liviu Marian POP, Ministrul Educaţiei Naţionale

De către: Alina TEIŞ, deputat de Mehedinţi, Circumscripţia electorală nr. 27, Mehedinţi

Obiectul întrebării: Situaţia Inspectorului Școlar General din judeţul Mehedinţi

 

Stimate domnule Ministru,

Cadrele didactice au obligaţia de a cunoaşte, respecta şi aplica un set de norme de conduită şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu următoarele valori şi principii:

 1. a) imparţialitate, independenţă şi obiectivitate;
 2. b) responsabilitate morală, socială şi profesională;
 3. c) integritate morală şi profesională;
 4. d) confidenţialitate;
 5. e) activitate în interesul public;
 6. f) respectarea legislaţiei generale şi a celei specifice domeniului;
 7. g) respectarea autonomiei personale;
 8. h) onestitate şi corectitudine intelectuală;
 9. i) respect şi toleranţă;
 10. j) autoexigenţă în exercitarea profesiei;
 11. k) interes şi responsabilitate în raport cu propria formare profesională;
 12. l) implicarea în democratizarea societăţii, în creşterea calităţii activităţii didactice şi a prestigiului unităţii/instituţiei de învăţământ preuniversitar, precum şi a specialităţii/domeniului în care lucrează;
 13. m) respingerea conduitelor didactice inadecvate.

 

Acestea sunt prevăzute în Legea Educaţiei Naţionale şi în codul de etică al cadrului didactic.

Care sunt măsurile luate, DOMNULE MINISTRU, cu conducerea Inspectoratului Şcolar al judeţului Mehedinţi, unde mai multe echipe de control ale Ministerului Educaţiei Naţionale au fost în ultimii doi ani, iar constatările au fost:

 • “Se confirmă că au fost numiţi în funcţii de conducere didactice care nu întruneau condiţiile prevăzute de lege ”.
 • “Se confirmă că unele documente existente la dosarul de înscriere la concursul pentru ocuparea funcţiei de Inspector Şcolar General, nu sunt susţinute de documente. Corpul de Control nu are competenţa pentru a se pronunţa asupra originalităţii unor articole ştiinţifice depuse la dosar de ISG Mirela Pintea Enea”.
 • Mirela PINTEA ENEA a funcţionat doi ani fără a avea un contract de muncă ca şi cadru didactic titular, echipa Corpului de Control a MEN a constatat că, citez “decizia de pretransfer consimţit nu trebuia emisă”, iar doamna prof. Mirela PINTEA ENEA, citez din nou “nu a făcut niciun demers pentru obţinerea acordului de pretransfer şi nici pentru încheierea cotractului de muncă”.
 • Doamna Mirela PINTEA ENEA, având calitatea de Inspector Şcolar General şi-a încheiat contracte de muncă în calitate de manager de proiect sau expert în proiecte cu fonduri structurale, iar OIPOSDRU din cadrul MEN a constatat că doamna Mirela PINTEA ENEA şi-a însuşit bani ilegal prin depăşirea numărului de ore lucrate. Banii nu au fost recuperaţi nici până la această dată, deşi hotărârea OIPOSDRU este definitivă, întrucât s-a respins contestaţia.
 • Se cunoaşte faptul că municipiul Drobeta-Turnu-Severin are probleme dificile cu furnizarea agentului termic. Populaţia municipiului face eforturi deosebite pentru achitarea la zi a cheltuielilor pentru asigurarea combustibilului pentru confortul termic din şcoli şi locuinţe în perioada de iarnă. Doamna Mirela PINTEA ENEA a fost dată de televiziunile locale ca exemplu negativ, deşi are venituri mult peste medie, a pierdut procesul cu Asociaţia de locatari în care locuieşte pentru neplata cheltuielilor de întreţinere. (dosar 8540/225/2015 la Judecătoria Drobeta-Turnu-Severin);
 • Doamna Mirela PINTEA ENEA, având mai multe conturi pe reţelele de socializare critică în permanenţă acţiunile Ministerului Educaţiei Naţionale, dând un exemplu cât se poate de negativ generaţiilor de elevi aflate în perioada de dezvoltare intelectuală şi profesională.
 • Doamna Mirela PINTEA ENEA nu are o comunicare cu autorităţile administraţiei publice locale şi judeţene, acest fapt ducând la desfăşurarea dificilă a hotărârilor de consilii locale privind proiectele de reţea şcolară. Dau ca exemplu, chiar municipiul Drobeta-Turnu-Severin unde în anul şcolar 2016/2017 reţeaua şcolară a primit avizul consiliului local după începerea anului şcolar, când au fost desfiinţate două unităţi cu personalitate juridică, iar personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic, nu se mai ştie cine l-a preluat, cum l-a preluat şi ce s-a întâmplat cu el. În localitatea Strehaia cadrele didactice au acţionat în instanţă ISJ Mehedinţi pentru că s-a încercat desfiinţarea unei unităţi şcolare cu peste 1000 de elevi, fără a avea în spate vreo analiză sau dezbatere în cadrul consilului profesoral sau de administraţie, la acest moment instanţa de judecată suspendând hotărârea prin care cele două şcoli au fuzionat.

Solicit răspuns scris.

Cu stimă,

Alina TEIŞ

Deputat PSD de Mehedinţi

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *