De ce se numeşte stadionul din Severin dr. Angelescu şi în ce împrejurare a primit acest nume

Stadion_AngelescuÎn prima jumătate a secolului trecut mehedinţeanul Alexandru Bărcăcilă a fost o personalitate cunoscută şi apreciată în plan naţional, despre care s-a scris puţin şi se ştie, din păcate, la fel de puţin. Nu se cunoaşte aproape nimic despre bunele relaţii care au existat între renumitul ministru al învăţământului din acei ani – doctorul Constantin Angelescu – şi marele dascăl şi valorosul arheolog Alexandru Bărcăcilă.

Alexandru_BarcacilaAlexandru Bărcăcilă a fost un mare dascăl, un strălucit conducător de şcoală şi un apreciat arheolog, un prodigios şi interesant publicist. A colaborat cu ample studii de arheologie la „Arhivele Olteniei”, „Cerna”, „Datina”, „Şcoala Mehedinţiului”, „Datina Mehedinţilor”, „Provincia” şi alte publicaţii. Frecvent, semna evocări, medalioane, articole pe probleme ale şcolii.

Ca profesor de latină şi mulţi ani ca director al Liceului „Traian” din Drobeta Turnu Severin, Alexandru Bărcăcilă a continuat strălucit opera lui Theodor Costescu, ridicând această instituţie de învăţămât la un prestigiu greu de egalat, unanim recunoscut în plan naţional.

Avându-l, între alţii, ca profesor pe Grigore Tocilescu, pe când era student, l-a însoţit pe acesta pe şantierele de săpături arheologice, descoperindu-şi vocaţia de arheolog, căreia îi va dărui întreaga viaţă şi activitate, pe care, în cea mai mare parte, le-a consacrat propăşirii culturale şi ştiinţifice a oraşului Turnu – Severin şi a judeţului Mehedinţi.

Constantin_AngelescuDemn urmaş al marelui Spiru Haret, doctorul Constantin Angelescu (n. 10 sau 12 iunie 1869, Craiova – d. 14 septembrie 1948, Bucureşti), a fost un ministru care a realizat, după exemplul înaintaşului său, profunde reforme, continuând, cu o rară energie şi pricepere, modernizarea şi dezvoltarea învăţământului românesc.

Ca şi Spiru Haret, doctorul Constantin Angelescu a marcat o epocă în evoluţia şcolii noastre, fiind un exemplu demn de urmat de către toţi slujitorii catedrei. Alexandru Bărcăcilă l-a cunoscut îndeaproape, a beneficiat de sprijinul acestui dinamic ministru, care se apleca tot timpul cu largă şi generoasă implicare asupra problemelor stringente ale şcolii.

Multe înfăptuiri din Mehedinţi se leagă de numele acestui ministru, care rămâne o figură luminoasă, de permanentă referinţă în istoria învăţământului românesc.

Ca director şi preşedinte al Comitetului Şcolar,  Alexandru Bărcăcilă a depus eforturi deosebite pentru a înfăptui două mari obiective: stadionul propriu al Liceului „Traian” din Drobeta Turnu Severin, cu un teren de circa 9 hectare şi noua clădire a internatului liceului, de lângă Castrul Drobeta, clădire impunătoare, cu o aleasă arhitectură, în care se află astăzi Muzeul Regiunii Porţilor de Fier.

În semn de recunoştinţă, noul stadion şcolar al Liceului „Traian” din Drobeta Turnu Severin a dobândit numele „Constantin Angelescu”.

Valentin Cernea

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *