Dascăli mehedinţeni de altădată. Apreciat profesor de matematică şi regizor al Liceului „Traian”

Gheorghe_BazacovDintre profesorii care au predat matematica în Liceul Traian, peste 30 de ani, Gheorghe Bazacov a rămas în memoria foştilor elevi şi a celor care l-au cunoscut ca un om integru şi incoruptibil.

S-a născut în Turnu-Severin, la 1 februarie 1904, având ca părinţi pe Stancu si Floarea Bazacov care au locuit în strada Unirii 91, în casa lor proprie. A învăţat carte la şcoala primară de băieti nr. 3 şi a continuat la Liceul Traian din localitate, iar studiile superioare le-a făcut la Facultatea de ştiinţe din Bucureşti – sectia matematici.

În anul 1927 a obţinut diploma de licenţă în matematici şi a fost numit, provizoriu, profesor la catedra de matematici de la Şcoala Normală din Turnu Severin, unde a funcţionat 3 ani. Tot în această perioadă şi-a satisfăcut şi stagiul militar la regimental 37 artilerie din localitate.

În anul 1930 si-a trecut cu succes examenul de capacitate la Iaşi şi a fost numit profesor titular tot la şcoala normală de băieţi din Turnu-Severin, dar aceasta s-a desfiinţat în acelaşi an şi a fost transferat la şcoala superioară de comerţ din localitate, unde a funcţionat până în 1936 când, la cerere, a fost transferat la Liceul Traian unde a profesat până în anul 1964 când a fost pensionat.

În anul 1933 s-a căsătorit cu Elisabeta Petrovici Petrescu şi s-a mutat în locuinţa ei din strada Adrian nr.119, unde a locuit până la stingerea sa din viaţă, în 1978, luna noiembrie. A avut o fiică, Rodica, tot profesoară de matematică, dar s-a stins din viaţă prea timpuriu lăsând în urma ei o fiică.

Pensia stabilită în 1964 nu i-a fost suficientă profesorului Bazacov pentru întreţinerea sa si a soţiei sale care nu a avut niciodată serviciu, motiv care l-a determinat să apeleze la supliniri in liceele din Turnu-Severin, câte o jumătate de normă. Astfel în anul şcolar 1965-1966 a suplinit o jumătate de normă de matematică la Liceul Industrial Nr.1, între 1966-1969 a suplinit la Liceul Economic, iar din 1969 până în 1972 a suplinit jumătate din norma de matematică a subsematului la liceul “Traian”.

Gheorghe Bazacov s-a remarcat ca un mare profesor şi prin pasiunea sa pentru crearea de probleme de geometrie pe care le-a publicat în gazeta matematică. Multe din acestea  au fost publicate în culegerile de probleme de geometrie care au apărut în special în culegerea de geometrie a prof.  C. Ionescu Tiu şi chiar în manualele scolare de geometrie.

Datorită naturaleţii sale – problema cu aşezarea echerelor în diferite pozitii – a apărut cu figurile rezultate din conţinut pe coperta unei gazete matematice, precum şi pe a caietului de matematică – supliment al revistei şcolare “Columna” –, număr festiv dedicat centenarului liceului Traian în mai 1983.

Profesorul Bazacov a compus probleme şi pentru olimpiadele de matematică ale elevilor. Astfel în anii 1957 si 1962 pentru clasa a VIII-a, în anii 1957, 1958, 1967 si 1970 pentru clasa a IX-a, iar în anii 1963, 1966 si 1969 pentru clasa a XI-a.

În anul şcolar 1962–1963 a condus colectivul de profesori de matematică, din care a făcut parte şi susnumitul, pentru studiul manualelor de geometrie analitică de clasa a XI-a (autori: C. Coşnita şi Gh. D. Simionescu) în vederea alegerii celui mai potrivit pentru predarea la clasa. A  fost recomandat în concluziile studiului manualul lui Gh. D Simionescu după care s-a predat la cls a XI-a timp de peste 20 de ani. Acest lucru a fost evidenţiat în gazeta matematica seria A din 1964.

Profesorul Bazacov a fost membru al Societăţii de Ştiinţe Matematice din România şi preşedinte al filialei sale din Turnu-Severin până când a fost pensionat. Datorită pregătirii şi competenţei sale profesionale a făcut parte din comisiile de examinare a elevilor la etapele finale ale olimpiadei de matematică când se susţinea şi proba orală, ca de exemplu în 1964. Pregătirea de specialitate şi cea metodico-pedagogică, principialitatea, conştiinciozitatea, corectitudinea, modestia şi calmul au fost elementele fundamentale care au conturat personalitatea profesorului Gheorghe Bazacov.

Profesorul Bazacov a introdus în liceul Traian un principiu pedagogic major după care trebuie să ne călăuzim în activitatea noastra: “Fiecare elev să aibă bucuria unui rezultat în munca sa”. A instruit şi educat multe generaţii de elevi.

Mulţi absolvenţi ai Liceului “Traian”, foşti elevi ai profesorului Gheorghe Bazacov, au ajuns cercetători ştiinţifici, matematicieni, ingineri, medici, economişti şi cadre de conducere în diferite sectoare de activitate, ale economiei, iar unii chiar miniştri. Acest fapt s-a constatat la diversele aniversări ale multor promoţii de absolvenţi ai Liceului “Traian”, când la strigarea cataloagelor de către profesorul Gheorghe Bazacov fiecare absolvent raporta ce facultate a absolvit şi ce funcţie ocupă în societate. Spre satisfacţia profesorului şi admiraţia celor prezenţi aproape toţi absolvenţii erau deţinători de diplome universitare şi ocupau funcţii importante în sectoarele de activitate în care activau.

Toţi foştii săi elevi au arătat în discursul lor recunoştinţă faţă de dascălul lor pentru modul în care acesta i-a instruit şi educat. Au apreciat modul original, plăcut,  în care profesorul  Gheorghe Bazacov le-a predat matematica.

Merită să prezentăm o amintire a profesorului Gheorghe Bazacov din anul 1981, când, în calitate de profesor diriginte, a participat la aniversarea a 30 de ani de la absolvirea Liceului “Traian” din Drobeta Turnu Severin a promoţiei 1951 a acestui prestigios liceu. Spunea profesorul Bazacov: “A fost cea mai bună promoţie din toată cariera mea de profesor, cu 37 de absolvenţi, toţi absolvenţi şi ai învăţământului superior. Era şi firesc pentru că toţi aceşti foşti elevi au dovedit o ambiţie rar întâlnită de a învăţa, unii ca să învingă sărăcia. Este adevărat că majoritatea elevilor din această clasă avea condiţii bune de viaţă, în familie, dar ei urmăreau să devină întelectuali de valoare, folositori ţării. Mulţi au ajuns profesori universitari, având bineînţeles, doctoratul, unii medici, ingineri, economişti, iar unul dintre ei, Cornel Burtică,  care a terminat liceul cu media 9,86, iar facultatea cu diploma de merit (de onoare), a fost oprit în învăţământul superior, unde a funcţionat între anii 1956-1962, apoi a fost chemat în Centrala Ministerului Afacerilor Externe, numit  Consilier la Ambasada Română din Paris, iar din 1966 a fost numit ambasador al României la Roma şi concomitant al României la Rabat, în Maroc, precum şi ambasador al României la Valleta-Malta, până în 1969. Între 1969-1972 a fost ministru al Comerţului Exterior, iar între 1977-1981, (1981 anul Revederii cu foştii  colegi şi profesori, după 30 de ani) a fost viceprim-ministru al guvernului României şi ministru al Comerţului Exterior”.

A mai spus profesorul că: „Le-am păstrat tezele, corectate şi notate, din ultima clasă de liceu pe care le-am restituit absolvenţilor cu ocazia acestei aniversări de 30 de ani de la absolvirea Liceului “Traian”, pentru a le păstra ca amintire”. A continuat, plin de emoţie că: “La această promoţie am fost diriginte începând cu clasa a I-a de liceu (clasa a V-a din zilele noastre) şi terminând cu clasa a VIII-a (clasa a XII-a,din zilele noastre), deci opt ani şcolari. Acest lucru este o raritate, ca un profesor să fie diriginte şi profesor la o promoţie de liceu timp de opt ani şcolari. N-am  uitat să-l felicit, în mod special, pe absolventul Ionescu Theodor, care a fost şeful promoţiei sărbătorite, medic şi director al Spitalului Brâncovenesc. Dar să se ştie că i-am felicitat pe toţi absolvenţii, deoarece meritau pentru cele constatate din raportul prezentat cu ocazia strigării catalogului”.

Succesele obţinute în activitatea de profesor de matematică i-au atras stima elevilor, părinţilor acestora şi a colegilor de catedră şi de cancelarie. Multe din exerciţiile şi problemele de matematică folosite în predarea lecţiilor erau creaţii originale, ele remarcându-se prin eleganţă şi claritate.

Temele de casă ale elevilor cuprindeau exerciţii şi probleme obligatorii şi la alegere. Interesant era faptul că, pentru cele din urmă, trebuia arătat  de către elev motivul alegerii lor. Motivarea alegerii exerciţiilor facultative, ca temă de casă de către elevi, cântărea mult în modul de apreciere al elevilor.

Gheorghe Bazacov a fost şi regizor al formaţiei de teatru a profesorilor din Turnu-Severin şi, totodată, un foarte bun fotograf. Îmi amintesc, cu mare plăcere, de afişele de acum peste 50 de ani care anunţau faptul că pe scena Teatrului din Drobeta Turnu Severin se joacă o piesă de teatru având ca regizor pe Gheorghe Bazacov.

Revista “Datina” a beneficiat multă vreme de colaborarea profesorului Gheorghe Bazacov cu desene. Din cele prezentate până acum se constată că Gheorghe Bazacov a fost o personalitate complexă atât cu preocupări matematice, cât şi artistice. Deci a fost înzestrat cu o gândire şi rigurozitate ştiinţifică precum şi cu un suflet care vibra la frumos şi avea capacitatea să recepteze şi să trăiască actul artistic.

Activitatea deosebită de la catedră a fost însoţită de cea de cercetare metodico-ştiinţifică. O bună parte din lucrările sale au fost publicate în revistele de matematică (GMA şi GMB).Amintim câteva titluri: 1) O metodă pentru aflarea valorilor sin(a+b), sin(a-b), şi cos(a+b), cos(a-b), în 1945: 2) Caleidoscop mathematic, în anul1954; 3) Observaţii asupra manualului de geometrie analitică,  în 1963; 4) Rezolvarea unor ecuaţii de gradul IV, în anul 1966; 5) Funcţii cu rădăcini rationale pentru prima derivată,  în 1967; 6) O soluţie elementară a problemei “Triunghiul cu două bisectoare interioare egale este isoscel”.

Profesorul Gheorghe Bazacov, la împlinirea vârstei de 65 de ani, în anul 1969, a spus, printre altele: “Matematica, şcoala, elevul au însemnat viaţa mea pe care am dăruit-o pentru măreţe izbânzi. Cu sufletul şi inima voi rămâne alături de ele”.

A trecut în lumea umbrelor în noiembrie 1978, dar a rămas viu în inimile foştilor elevi şi în ale celor care l-au cunoscut.

Liceul Traian şi filiala Mehedinţi a societăţii de ştiinte matematice din România i-a omagiat personalitatea şi activitatea sa în cadrul sedinţelor din 27 ianuarie şi respectiv 28 ianuarie 1994, cu prilejul implinirii a 90 de ani de la nştearea sa.

Viorel Sahagia

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *