Dascăli de altădată. Ilie Chivu – profesor de geografie la Liceul „Traian” din Turnu-Severin

Ilie_ChivuProfesorul Ilie Chivu s-a născut la 4 iulie 1923 în satul Pădina Mică, judeţul Mehedinţi. Tatăl său, Constantin Chivu, autorizat în domeniul medicinii, a încercat să impună şi celor doi fii ai săi dragostea pentru învăţătură. Mama, Dina Chivu, născută Şerban în satul Slaşoma, iubea munca şi era neînduplecată atunci când era vorba de cinste şi corectitudine. Ilie Chivu urmează şcoala primară în satul natal Pădina Mică, următorii trei ani la Liceul „Loga” din Timişoara, după care se întoarce acasă finalizând cursurile liceale la liceul „Traian” din Turnu-Severin.

În anul 1947 se înscrie la Universitatea „Victor Babeş” din Cluj, Facultatea de Geologie-Geografie, specializarea Geografie, urmând în paralel şi cursurile Facultăţii de Drept, pe care le termină în 1952. Ca profesor, a predat la început timp de trei ani geografie în judeţul Harghita, după care ajunge în Dobrogea la Adamclisi.

La 1 septembrie 1957 a revenit pe meleagurile natale ca profesor director la Liceul din „Vânju-Mare”, acolo unde colinele Oreviţei acoperite cu viţă de vie îşi aruncă privirea mohorâtă spre Câmpia Blahniţei, Valea Drincei, dealurile Urechea, Văcăroaia, Furcituri, Olacu şi Sprâncenaţilor. Vărsând lacrimi peste Vălul lui „Traian”, ele ne amintesc de „rumânii din Oreviţa” care nu s-au supus dispoziţiilor date de Mitropolia din Târgovişte, pe ale cărei moşii lucrau şi de faptul că aceştia, în frunte cu învăţătorii din satele învecinate au luat parte la revoluţia de la 1848.

Între anii 1957 şi 1959, cât şi-a desfăşurat activitatea ca profesor director la Liceul „Vânju-Mare”, cu tinereţea, ambiţia şi disciplina care-l dominau în egală măsură, împreună cu dascălii de acolo, a finalizat construcţia clădirii liceului şi a internatului, lăsând în urma sa profilul unui dascăl exigent, dar cu multă dragoste faţă de copii.

La 1 septembrie 1959 a fost chemat să fie profesor şi director adjunct la Liceul „Traian” din Turnu-Severin, unde a fost elev şi absolvent, liceu pe care l-a slujit până la ieşirea la pensie în anul 1983. Ca director adjunct al Liceului „Traian” a urmărit să întărească disciplina în şcoală. În acest sens a avut o colaborare bună cu diriginţii claselor cărora le-a cerut să fie mai exigenţi cu elevii care nu respectă Regulamentul şcolar, cu privire la comportarea lor în şcoală şi în afara şcolii.

Directorul adjunct Ilie Chivu a invitat  la liceu părinţii elevilor care aveau abateri de la disciplina şcolară sau care au comis anumite fapte neconforme cu Regulamentul şcolar şi le-a adus la cunoştinţă cele întâmplate. Avea un mare fler în a prezenta părinţilor faptele negative ale copiilor lor şi în a-i ruga să colaboreze cu şcoala pentru a redresa activitatea acestora. Am asistat la o asemenea convorbire a directorului adjunct Ilie Chivu cu părinţii convocaţi în vederea îmbunătăţirii diciplinei fiilor acestora.

Le-a vorbit părinţilor despre tradiţiile de la Liceul “Traian”, insistând pe faptul că această instituţie şcolară a fost de la începuturile apariţiei sale un exemplu pentru şcolile din Mehedinţi şi uneori pentru cele din ţara noastră. Aşa de exemplu, spunea directorul adjunct Ilie Chivu, că: “pentru prima data s-a introdus uniforma şcolară la Liceul “Traian”, de directorul Liceului Theodor Costescu, în 1894, şi deşi Ministerul Învăţământului a fost initial nehotărât, ulterior a hotărât ca uniforma şcolară să devină obligatorie pentru toate şcolile din România. A făcut un apel călduros către părinţii elevilor ca să sprijine şcoala privind purtarea uniformei şcolare, de către copiii lor, prin care le-a arătat că uniforma elevilor de la Liceul “Traian” este frumoasă şi cu ajutorul ei se poate exercita un control riguros asupra comportării elevilor în afara şcolii şi cel mai important lucru este că ea face să dispară contrastul dintre cei bogaţi şi cei săraci”. Rezultatele au fost cele aşteptate: s-a îmbunătăţit disciplina în rândul elevilor, iar purtarea uniformei şcolare a devenit o obişnuinţă pentru toţi elevii Liceului “Traian”.

Îmi amintesc cum în anul 1960, în calitatea sa de director adjunct al Liceului „Traian”, m-a asistat la câteva lecţii şi mi-a apreciat cu multă competenţă lecţiile. S-a ocupat de partea administrativă a liceului şi a reuşit să dea o imagine frumoasă şcolii, datorită grijii sale pentru curăţenia din interiorul şi exteriorul instituţiei şi pentru disciplina personalului administrativ care a fost bine instruit pentru a avea grijă de şcoală. A pus la punct parcul şcolii, a procurat câţiva păuni care deveniseră atracţia elevilor şi profesorilor liceului.

După trecerea la catedră, ca profesor de geografie, Ilie Chivu a predat cu multă competenţă Geografia şi a fost un foarte bun îndrumător al claselor pe care le-a condus foarte exigent, fapt ce a făcut ca elevii săi să-şi însuşească cu multă uşurinţă cunoştinţele predate.

Nu a fost un profesor ranchiunos, deşi notele pe care le acorda elevilor erau foarte atent cumpănite de către acesta. Profesorul Ilie Chivu a fost în permanenţă preocupat de perfecţionare, era interesat de noutăţile din domeniul geografiei şi al pedagogiei. Datorită pregătirii sale profesionale, cu multe cunoştinţe de pedagogie şi psihologie şcolară, s-a impus ca unul dintre cei mai buni profesori ai Liceului „Traian”.

A obţinut toate gradele didactice (definitiv, gradul II şi gradul I) existente în învăţământ şi a fost cooptat în multe comisii de inspecţie, a cadrelor didactice care urmau să participe la examenul de obţinere a gradelor didactice. Profesorul Ilie Chivu a avut o activitate metodică deosebită atât în cadrul catedrei de geografia a liceului „Traian”, cât şi în cadrul Comisiei metodice a profesorilor de geografie din judeţul Mehedinţi, unde a prezentat multe comunicări ştiinţifice sau referate de specialitate.

A pregătit cu mare responsabilitate elevii pentru toate etapele olimpiadelor şcolare de geografie, unde elevii liceului „Traian” au avut rezultate foarte bune, ocupând primele locuri pe judeţul Mehedinţi. De asemenea, în cadrul Consiliilor  pedagogice a avut o contribuţie importantă în dezbaterea temelor dezbătute în cdrul şedinţelor trimestriale.

De fiecare dată a luat cuvântul şi a precizat anumite lucruri care necesitau a fi lămuirite, sau a făcut propuneri privind îmbunătăţirea activităţii educative în rândul elevilor. A criticat cu multă grijă lipsurile din activitatea profesorilor şi a conducerii liceului. A pus accent pe folosirea completă a orei de clasă, prin intrarea la ore fără întârzieri, prin utilizarea judicioasă a timpului afectat pentru comunicarea de noi cunoştinţe şi respectiv pentru examinarea vechilor cunoştinţe. Era normal să contribuie la îmbunătăţirea activităţii didactice din cadrul liceului fiind un pedagog de mare valoare.

N-a suportat niciodată pe cei laşi. A avut atitudine îndrăzneaţă faţă de anumite persoane care erau în acea vreme la conducerea municipală de partid şi a răspuns cu mult curaj şi demnitate la încercarea făcută de acestea de a-l apostrofa.

Profesorului Ilie Chivu i-a plăcut natura, de aceea a făcut multe excursii cu elevii Liceului „Traian” în zonele muntoase ale ţării. El şi-a iubit foarte mult meleagurile natale şi în general judeţul Mehedinţi. Ca urmare a acestui lucru a scris şi o carte intitulată „Itinerare mehedinţene”, care i-a apărut post-mortem în anul 2002, în Editura Mirton, Timişoara, având drept coautor pe nepotul său, Virgil Pătrăşcuţă, cu fotografii făcute de Mihaela Pătrăşcuţă.

Itinerare_mehedinteneCartea are un Cuvânt înainte scris de fostul său elev, azi profesorul de geografie Paul Giurgi care arată că „domnul profesor Ilie Chivu a dorit, prin această lucrare, să ne transmită o parte din „actele de identitate” ale judeţului nostru şi în acelaşi timp să ne îndrume paşii în parcurgerea atrăgătoarelor meleaguri mehedinţene, atât de sentimental prezentate şi „filtrate” de autor” cu mintea, cu ochii şi mai ales cu inima”.

Prin descrierile sale, cartea profesorului Ilie Chivu reflectă un număr imens de imagini din judeţul Mehedinţi, având o mare valoare geografică şi istorică.

Cartea Itinerare Mehedinţene este şi o lucrare de popularizare a frumuseţilor naturale şi sociale ale spaţiului mehedinţean, care merită să fie citită în primul rând de noi cei care l-am cunoscut pe profesorul Ilie Chivu, precum şi de toţi iubitorii locurilor mehedinţene .

Profesorul Ilie Chivu a fost mulţi ani consilier municipal şi judeţean, calitate în care s-a implicat foarte mult în soluţionare unor probleme ce trebuiau rezolvate la nivelul municipiului Drobeta Turnu Severin. A decedat în anul 2002, în Drobeta Turnu Severin, oraş pe care l-a iubit foarte mult, dovadă că după ce a predat geografia în câteva oraşe ale ţării a revenit în oraşul în care a învăţat, la Liceul „Traian”, că să-i înveţe şi pe elevii mehedinţeni geografie.

Profesorul şi fostul director-adjunct al Liceului „Traian”, Ilie Chivu, a rămas înscris, alături de cei mai buni profesori ai acestei şcoli, în cartea de „Aur” a acestei renumite şcoli, vestită în Mehedinţi şi în ţara noastră.

Viorel Sahagia

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *