Cum au scos doi elevi de la Liceul „Traian” din Turnu-Severin o revistă celebră în Oltenia şi în ţară

Revista_RamuriVenit din Olt la Liceul „Traian” din Turnu-Severin la începutul secolului trecut, Constantin Şaban-Făgeţel s-a împrietenit repede cu mehedinţenii Dumitru Tomescu şi Gheorghe Ionescu-Şişeşti. Cum mai ales el şi Dumitru Tomescu aveau evidente înclinaţii literare au început să colaboreze la revista şcolară „Freamătul”, editată din iniţiativa profesorului de limba română Ştefan V. Nanul, care le-a descoperit vocaţia.

Cei doi, încă de pe băncile Liceului „Traian” din Turnu-Severin, pun la cale editarea unei reviste care să reunească toate puterile creatoare ale Olteniei. Şi astfel, la 5 decembrie 1905, ei scot, la Craiova, primul număr al revistei „Ramuri”, care în anii următori se va impune printre cele mai prestigioase publicaţii literare din Oltenia, dar şi din ţară, o revistă care apare şi în prezent.

Plecat să urmeze studii în Germania, având şi el înclinaţii literare, Gheorghe Ionescu-Şişeşti devine un statornic colaborator al revistei „Ramuri”, în ale cărei pagini publică note de călătorie, eseuri, cronici literare.

Ca director al revistei, Constantin Şaban-Făgeţel stabileşte statornice relaţii cu numeroşi scriitori din ţară. Prieten şi colaborator apropiat îi devine şi un alt mehedinţean, prozatorul Petre Partenie, originar din Şişeştii Mehedinţiului. Dumitru Tomescu era criticul de direcţie al revistei.

După aproape 30 de ani de fructuoasă activitate, apreciindu-i-se meritele, Constantin Şaban-Făgeţel devine preşedintele Uniunii Scriitorilor Olteni. El are iniţiativa organizării, în oraşele Olteniei, a unor şezători literare care prilejuiau interesante întâlniri ale scriitorilor cu cititorii. Din raportul asupra activităţii pe un an de zile a Uniunii Scriitorilor Olteni, întocmit de T. Păunescu-Ulmu, secretarul general al Uniunii Scriitorilor Olteni, aflăm: „A patra, ultima şezătoare a Uniunii s-a ţinut la sfârşitul lui februarie 1938, la Turnu-Severin. După o evocare a lui Constantin Şaban-Făgeţel a legăturilor cu Turnu-Severin şi a rostului instituţiei noastre, urmează conferinţa documentată a lui T. Păunescu-Ulmu despre «Actualitatea lui Eminescu». Au citit, după ce au fost prezentaţi de Ion Biberi, scriitorii: Constantin D. Ionescu, Ion Molea, George Roiban, M. Al. Dan, Al.Calotescu-Neicu, prim-artistul R. Comăneanu şi Ion Minulescu”.

Valentin Cernea

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *