Codruta Mirela Stanisoara – un specialist in proiecte nationale si internationale

Atât într-o parte a presei locale, dar mai cu seamă în presa online centrală au apărut o serie de acuzaţii la adresa doamnei Codruţa Mirela Stănişoară în legătură cu proiectul intitulat „Români pentru români”, proiect finanţat de către Departamentul de Politici pentru Românii de Pretutindeni şi al cărui coordonator este. Acuzaţiile formulate la adresa doamnei Codruţa Mirela Stănişoară sunt total false, nefondate şi vădesc nu doar o necunoaştere a realităţii, ci şi o evidentă, pronunţată rea-credinţă. Domnia Sa este asociată, pe nedrept, cu activitatea politică a soţului său, fostul parlamentar, Mihai Stănişoară, politician retras de câteva luni din sfera politică naţională şi locală. Faptul că doamna Codruţa Mirela Stănişoară a câştigat, în calitate de coordonator, un proiect finanţat de către Departamentul de Politici Pentru Românii de Pretutindeni nu are nicio legătură cu politica, criteriile de selecţie pentru obţinerea finanţării fiind aceleaşi ca la toate proiectele care au fost admise. Cu alte cuvinte, doamna Codruţa Mirela Stănişoară nu a fost favorizată din alte considerente în obţinerea finanţării. Proiectul se adresează românilor din comunităţile istorice şi nu Diasporei, cum în mod eronat s-a vehiculat în presă, iar beneficiarul este un ONG din care dânsa nu face parte.
O activitate didactică susţinută, dar mai puţin cunoscută
Doamna Codruţa Mirela Stănişoară deţine în prezent titlul ştiinţific de profesor universitar şi este cadru didactic la Facultatea de Litere a Universităţii din Craiova – Centrul Universitar Drobeta Turnu Severin. De asemenea, dânsa este Prodecan al Facultăţii de Litere a Universităţii din Craiova. În toată activitatea sa didactică şi de cercetare a depus toate eforturile pentru ca în cadrul Facultatea de Litere din Drobeta Turnu să existe un învăţământ superior de calitate. Rezultatele eforturilor nu au întârziat să apară, pentru că dânsei i se datorează acreditarea acestei facultăţi. După cum se ştie din cinci în cinci ani se face o evaluare a activităţii în baza căreia Ministerul Educaţiei acordă acreditarea. Anul acesta Facultatea de Litere din Drobeta Turnu a primit, în urma evaluării făcute, acreditarea pentru încă cinci ani. Tot anul acesta, dânsa a acreditat primul program de master al Facultăţii de Litere din oraşul nostru, un master în consiliere educaţională şi orientare în carieră, efort al unei dorinţe personale şi muncii de patru ani de zile. De asemenea, doamna Codruţa Mirela Stănişoară este printre cei mai buni metodişti din ţară în predarea limbii engleze, fiind abilitată ca profesor formator şi metodist universitar de către Consiliul Britanic şi Ministerul Educaţiei din România, prin burse obţinute în 1993 şi 1996 în Marea Britanie, Plymouth şi Edinburgh, când soţul ei nu era nici măcar în politică.
A scris până în prezent, în calitate de autor unic, sapte carţi ştiinţifice publicate la edituri recunoscute CNCSIS, patruzeci şi nouă de articole în reviste de specialitate şi a participat la unsprezece granturi şi contracte de cercetare.
Experienţă în proiecte internaţionale
Pe lângă activitatea didactică şi de cercetare, doamna Codruţa Mirela Stănişoară are şi o bogată experienţă managerială în calitate de manager de proiecte internaţionale, dar şi specialist în proiecte naţionale şi internaţionale. În această calitate a participat la o serie de proiecte naţionale şi internaţionale în educaţie. Domnia Sa s-a implicat în aceste proiecte cu mult înainte ca soţul său să devină un politician cu funcţii importante în stat. Printre proiectele înternaţionale la care doamna Codruţa Mirela Stănişoară a participat fie în calitate de coordonator, fie în calitate de specialist amintim: – Coordonator proiect internaţional numărul UK/01/B/P/PP-129_470, 2002/2005, titlul proiectului European Certificate of Basic Skills (EUCEBS), proiect pilot Leonardo Da Vinci, promotor University of Edinburgh, partener Universitatea din Craiova, Colegiul Universitar Drobeta Turnu Severin; – Specialist în proiect numărul 110434-CP-1-2003/2005-1-UK-Grundtvig G1, titlul proiectului Learning for Integration, Learning Through Active Citizenship , Cercetător în proiectul „ICT in Education”, finanţat de Comisia Europeană prin ANPCDEFP (2004-2009), – Formator în Proiectul Phare 2005 „Acces la educaţie pentru grupurile dezavantajate” (2004-2009), – Cercetător în proiectul Lingua I „Taste the Language” – proiect centralizat finanţat de Comisia Europeană prin ANPCDEFP (2004-2009), – Formator în proiectul Lingua 1 „Jokes, Idioms, Proverbs” – proiect centralizat finanţat de Comisia Europeană prin ANPCDEFP (2004-2009), – Formator în proiectul Comenius 1.3. – networks „Languages and borders” – finanţat de Comisia Europeană prin ANPCDEFP (2004-2009), – Cercetător – Proiectul Internaţional TREIN (Training in Emotional Intelligence) nr. ES / 05 / B / F / PP – 149376, perioada 1 / 10 / 2005 – 30 / 11/ 2007, cofinanţat sub programul Leonardo da Vinci de Comisia Europeană. Cercetător în cadrul pachetului de lucru cu titlul „Analiza metodelor educaţionale şi pedagogice bazate pe Inteligenţa Emoţională” – s-a realizat analiza bibliografică în limba engleză, precum şi analiza şi procesarea informaţiei colectate. – Director – Proiectul Internaţional de cercetare TELLVIT (Teaching Learning to Learn Virtual Trainer), aprobat de Comisia Europeană prin contract nr. 142444-LLP-1-2008-1-RO-COMENIUS-CMP şi contractat de Universitatea din Craiova prin contractul cu nr.2008-3401/001-001.
Un dascăl dăruit şi iubit de studenţi
Doamna Codruţa Mirela Stănişoară este, fără îndoială, un dascăl dăruit în totalitate activităţii didactice pe care o desfăşăoară în cadrul Facultăţii de Litere din Drobeta Turnu Severin şi, totodată, unul iubit de studenţii săi. Pentru ea, niciun efort nu este prea mare atunci când este vorba de creşterea calităţii actualui educaţional, de profesionalismul cadrelor didactice şi de implicare cu toată forţă pentru asigurarea unor condiţii de studiu pentru studenţii severineni la standarde europene. Şi-a asumat cu mult devotament această responsabilitate, reuşind să dea un prestigiu recunoscut Facultăţii de Litere din oraşul nostru, această realitate reflectându-se în rezultatele foarte bune obţinute de studenţii săi. Extraordinara sa capacitate organizatorică şi managerială au fost atribute care i-au permis să se implice şi să deruleze o serie de proiecte benefice instituăţiei de învăţămând superior pe care o reprezintă şi studenţilor săi. Domnia Sa este, în egală măsură, un cadru didactic receptiv şi aplecat asupra nevoilor studenţilor, ajutându-i permanent cu informaţiile sau materialul bibliografic de care au nevoie fie pentru o mai bună pregătire în timpul anilor de studii, fie pentru cariera pe care vor s-o urmeze după finalizarea studiilor. În acelaşi timp, doamna profesoară Codruţa Mirela Stănişoară este şi un dascăl deschis spre susţinerea ideilor şi iniţiativelor studenţilor. I-am fost student şi îmi aduc aminte cu câtă bucurie şi satisfacţie a susţinut atât înfiinţarea unui cenaclu literar studenţesc, cât şi editarea unei publicaţii proprii, de specialitate, a Facultăţii de Litere. Toate aceste însuşiri ale sale, profesionale şi umane, demonstrează pe deplin că doamna Codruţa Mirela Stănişoară este, mai presus de toate, un dascăl dedicat profesiunii sale, un mare caracter, un om de o aleasă ţinută intelectuală, morală şi umană.
Mircea Popescu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *