Celebra insula Ada – Kaleh, un ostrov mitologic distrus de civilizatie

Mai sus de Porţile de Fier, Dunărea curge acum mai mult liniştită, dar rareori mai izbucneşte în clocotul de altădată pornit de vreo furtună. În fascinantul perimetru nu mai întâlnim însă insula blândă de vis ce-şi doarme de trei decenii somnul veşnic sub apele Dunării. De micul paradis din mijlocul fluviului nu mai aminteşte trecătorilor decât o tăbliţă pe care stă scris: VIADUCTUL ADA-KALEH. Dincolo de tristeţea privirilor aruncate de pe mal dăm aievea peste fâşia de pământ lungă de 1750 m, lată de 400 , şi cel ce n-a cunoscut cândva aceste locuri greu mai poate crede azi, că aici, Dunărea năvalnică îşi deschidea braţele pentru a ocoli insula de vrajă cu numele ei încântător intrat în legendă.

Read More