Amintiri despre Centenarul Liceului “Traian” din Drobeta Turnu Severin

Centenarul_Liceului_Traian_Prezidiu

Aniversarea Centenarului Liceului „Traian” a avut loc pe data de 14 mai 1983. Febra pregătirilor i-a cuprins pe profesorii şi elevii liceului din acea perioadă, pe foştii elevi şi profesori ai acestei şcoli cu mult timp înainte, când s-a constituit Comitetul pentru Organizarea Centenarul Liceului „Traian”, iar colectivul de muncă al celui mai vechi liceu mehedinţean şi-a propus obiective semnificative pentru înalta preţuire ce se dă acestei şcoli, adevărat focar de cultură, gândire şi simţire românească pe meleagurile mehedinţene şi ale patriei noastre în general.

Colectivul de muncă şi-a propus să eternizeze manifestările Centenarului în Monografia liceului „Traian”, Muzeul de istorie al iceului, Anuarul liceului „Traian”, Revista elevilor „Columna’, medalia centenară, Timbrul postal-centenar, insigna cu centenarul, un fanion, o placă de marmură în care vor fi înscrise numele absolvenţilor care au fost elevi eminenţi ai liceului, ş.a., încât fiecare participant la festivitate să trăiască bucuria evenimentului. Liceul „Traian”, viguroasă instituţie în plan fizic şi spiritual, a întinerit cu adevărat prin hărnicia braţelor şi a minţii elevilor şi profesorilor care au pregătit localul, laboratoarele, atelierele, parcul liceului, cu alte cuvinte au dat perfecţiune acelor atribute care fac din liceul “Traian” o instituţie spirituală inconfundabilă în contextul naţional românesc. Impresionante au fost manifestările de dragoste şi recunoştinţă care au venit din anii trecuţi, din partea celor care s-au hrănit spiritual la liceul „Traian” şi care dintr-un nobil spirit de generozitate au vrut să contribuie la pregătirea centenarului.

Au fost salutare, bine-venite, întâlnirile elevilor şi profesorilor cu personalităţi ale ştiinţei, tehnicii şi culturii, care au fost elevi ai liceului “Traian”: academicienii Ștefan Marius Milcu, Șerban Cioculescu, Dumitru Berciu, Alexandru Dima, Ștefan Odobleja, Traian Lorin Sălăgean, Ioan Ioviţ Popescu, cu profesorul universitar doctor docent I. C. Chiţimia cu poetul şi criticul literar Emil Manu, cu regizorul-profesor universitar Geo Saizescu, poetul Nicolae Dragoş, poetul Ilarie Hinoveanu şi  poetul Nicolae Dan Fruntelată, matematicianul american de origine română, Constantin Sevici, cu folcloristul Gheorghe N. Dumitrescu-Bistriţa ş.a Foarte mulţi oameni de seamă, creatori, au trimis liceului cu dedicaţie autografe, lucrări tipărite sau manuscrise, aparatură originală, scrisori de mulţumire şi îmbărbătare.

Eficienţa competenţei, a eforturilor profesorilor şi elevilor, a determinat succesele la învăţătură a celor peste 1600 de elevi câţi număra liceul “Traian” în acea perioadă. Rezultatele bune şi foarte bune obţinute de elevi la bacalaureat, procentul foarte mare de promovare la clase, speranţa într-un număr cât mai mare de absolvenţi care aveau şanse reale de a fi admişi în învăţământul superior a constituit ofranda pe care am dăruit-o centenarului – cartea noastră de vizită în faţa părinţilor şi elevilor. Cu ocazia sărbătoririi Centenarului s-a întocmit: Programul  manifestărilor ştiinţifice, cultural-sportive, Planul de acţiuni privind sărbătorirea Centenarului şi Programul Spectacolului omagial Centenarul Liceului „Traian” – 1883-1983, pentru data de 14 mai,1983, ora 10, în sala Palatului Culturii “Theodor Costescu”, din Drobeta Turnu Severin. Din timp s-au trimis invitaţii marilor personalităţi care au fost elevi ai Liceului-Centenar, pentru a participa la acest măreţ eveniment, s-a publicat un anunţ în presă cu textul invitaţiei către toţi foştii elevi şi profesori ai liceului Traian în vederea participării lor la această aniversare şi la Vernisajul Expoziţiei Filatelice interjudeţene Centenarul Liceului” Traian” Drobeta Turnu Severin, care va avea loc în foaierul Casei Tineretului din municipiul Drobeta Turnu Severin în ziua de 14 mai,1983.

Cu o săptămână înaintea centenarului au început sesiunile de comunicări şi referate metodico-ştiinţifice ale profesorilor şi elevilor, pe obiecte de învăţământ: Limba şi literatura română, limbile moderne (engleză, franceză, germană, rusă), limba latină (profesor Cornel Modâlcă), Istorie, Geografie, Matematică, Fizică, Chimie, Biologie, Discipline tehnice, Informatică, precum şi competiţiile pe diferite ramuri sportive. Din 1981 am început demersurile pentru a obţine fondurile necesare reparaţiilor necesare la liceu în vederea amenajării sale conform ultimelor cerinţe (amenajarea Amfiteatrului prin transformarea sa din sală de clasă obişnuiă într-un majestuosă aulă unde au loc manifestări culturale şi diferite acţiuni ale profesorilor şi elevilor, amenajarea fostei săli de muzică pentru a putea găzdui muzeul şcolii). În seara de 13 mai 1983, a avut loc, în frumoasă Aulă, proaspăt amenajată, întâlnirea elevilor şi profesorilor Liceului-Centenar cu foşti elevi şi profesori ai acestei şcoli.

În prezidiul adunării au luat loc academicianul Ștefan-Marius Milcu, profesor-inginer Viorel Sahagia, directorul Liceului, profesor Mihai Burci, dirctor adjunct, poeţii Nicolae Dragoş şi Ilarie Hinoveanu, director al Eduturii “Scrisul Românesc” din Craiova, toţi foşti elevi eminenţi ai Liceului „Traian”. În cuvântul lor aceştia au adus laude binemeritate profesorilor lor şi au menţionat că au venit cu gândul de a aduce un omagiu Liceului şi dascălilor care au predat în această instituţie de învăţământ de mare prestigiu din Mehedinţi şi din ţara noastră. A dou zi, pe 14 mai 1983, la ora 8 şi jumătate dimineaţa, a avut loc în curtea interioară a Liceului “Traian” o întâlnire cu invitaţii a elevilor şi profesorilor acestui Liceu-Centenar. A deschis adunarea prof. ing. Viorel Sahagia, directorul Liceului care a spus: „Dragi colege şi colegi, dragi elevi, stimaţi oaspeţi, vă rog să-mi permiteţi să vă salut călduros şi  să vă felicit cu ocazia aniversării Centenarului Liceului „Traian”, şcoală vestită în Mehedinţi şi în ţara noastră pentru rezultatele obţinute de-a-lungul celor o sută de ani de existenţă. Avem onoarea să salutăm cu deosebită stimă şi respect pe stimatul academician Ștefan Marius Milcu, membru a zece academii, din care opt străine şi două din ţara noastră, doctor honoris cauza a două universităţi străine, membru a numeroase societăţi internaţionale şi româneşti, precum şi în diferite organisme, fost elev al Liceului „Traian”, care a avut plăcerea să fie prezent la acest important eveniment din viaţa Liceului nostru, pe care îl rugăm să ne adreseze câteva cuvinte”.

A luat cuvântul academicianul Ștefan-Marius Milcu, care a spus: „Mult stimate tov. Director, profesori, mulţumesc pentru prezentarea ce aţi făcut-o şi pentru cuvintele de preţuire amicală care mi-au fost acordate. Întâlnirea cu dv. vă mărturisesc că nu era deloc în programul meu. Sunt cu totul surprins, dar foarte plăcut surprins, emoţionat că văd în faţa mea atâta tinereţe, atâtea speranţe, potenţial creator. Nu se poate ca în asemenea condiţiuni,ca un vârstnic, să nu mă întorc cu anii înapoi şi să mă transpun în situaţia de astăzi. Îmi închipui că sunt undeva între dumneavoastră. Vă închipuiţi cu câtă emoţie vă vorbesc în aceste clipe? Totul îmi este cunoscut aici şi au trecut mulţi ani şi totul este atât de vechi  şi de prezent ca şi cum n-ar fi trecut mai mult de o jumătate de secol. Misterioasă este fiinţa noastră care păstrează puternic tot ce este de preţ în viaţa noastră. Această curte interioară era altfel pe vremea mea şi acum o caut şi o văd altfel, vă văd sigur pe dv. Dar aici pe vremurile acelea în recreaţii intram câteodată în curtea interioară care era plină de stele romane. Ştiţi ce se cheamă stele romane? Sunt morminte funerare, busturi, resturi de construcţii romane, zeci de religve ale istoriei pământului acestuia, ale istoriei poporului nostru, inscripţii misterioase, nelămurite pentru noi pe acele pietre care păstrau memoria unor vremuri demult trecute. Imaginaţia noastră era hrănită puternic, ne închipuiam oamenii, vremurile pe care le-am înregistrat. Ce însemna aceasta pentru o minte tânără? Cred că aveam atunci 13-14 ani. Am intrat aici, aici am început liceul, primul contact cu cultura superioară l-am avut aici, acolo în sălie de alături, acolo era sala mea, acolo era prezentul, aici era ceva misterios-trecutul. Am învăţat atunci pe nesimţite, eu am să spun în cuvîntul meu de astăzi, această simţire istorică, această legătură nedesfăcută, netopită niciodată intre prezentul de astăzi şi trecutul de ieri care trebuie să o păstrăm întotdeauna pentru că ea a dat forţa existenţei noastre şi dă forţa şi conştiinţa unui popor. Nu există cultură fără istorie şi un popor care şi-a pierdut istoria şi-a pierdut memoria. Iată de ce acest liceu pentru toţi acei care au avut fericita ocazie de a-l urma şi a primii învăţătură au câştigat ceva, un simţ misterios, care era acela la care mă refer. Cel care vă vorbeşte a beneficiat profund de această simţire câteodată misterioasă, aş spune aceea care te face ca privind ceea ce pare fără însemnătate lucrurile să aibă totuşi o vorbire pe care o simţi, un sens, acel sens al istoriei, dar aşa cum am spus şi ieri la întâlnirea poetică, aşa de minunată la care am asistat, trecutul poate fi trăit şi cunoscut ca atare, el îşi are valoarea lui. Istoricii îşi consacră o viaţă întreagă de trudă să-l cunoască să-l păstreze şi să-l dea în continuare generaţiilor, dar el îşi capătă o şi mai puternică viaţă dacă este trăit în prezent şi aceasta cred că este recomandarea cea mai de preţ pe care o pot face tinereţii care este în faţa mea. A cunoaşte trecutul, a-l înregistra sufleteşte ca simţire în minte nu numai ca ceva care a fost şi e trecut, e depăşit, e mort, nu, nimic nu e mort decât dacă noi am murit. Ceea ce vedem să păstreze încă o dată acest respect şi să trăiască tot ce-i învaţă acest minunat liceu. În acest sens, în complexitatea pe care o oferă Liceul “Traian”, nu numai istorică, eu am comentat numai acest aspect pentru că locurile, curtea aceasta interioară le-a inspirat. Acest sentiment trăit al istoriei nu moare niciodată, ştii să o păstrezi şi mai ales să o simţi în tot ce are ea grandios şi tot ce este aici în Drobeta pe care o călcăm şi nu  simţim, nu ne dăm seama, şi tot ce este împrejur are această înfăţişare, aceste dimensiuni grandioase care trebuie să fie pentru noi vorbitoare şi cultura pe care o primiţi în acest liceu va face să simţiţi şi să vă daţi seama că aici în acest liceu, în Drobeta Turnu Severin, nu trăiţi undeva, într-un oraş oarecare, nu învăţaţi într-un liceu oarecare. ci în  ceva cu totul deosebit, aş putea spune în ceva unic ca instituţie de învăţământ. Ce vă pot ura totuşi, pentru că oricât ar fi de spus şi multe se pot spune încă, trebuie să terminăm, ce vă pot ura este să folosiţi din plin tot ce oferă această minunată instituţie, să vă desvoltaţi potenţialul creator care este în fiecare om şi profesorii pe care îi aveţi vă ajută să vă daţi seama, să deveniţi conştienţi de calităţile pe care le aveţi, de posibilităţile pe care le aveţi ca oameni, să vă dezvoltaţi fiecare pe drumul propriu în care puteţi da ceva mai uman şi social. Ce poate fi o urare mai potrivită care să depăşească simpla existenţă vegetativă, pentru că noi avem şi o existenţă vegetativă, adică aceea că existăm ca fiinţe superioare, dacă vreţi, în ghilimele, ca să ajungem să rupem ghilimelele, să devenim într-adevăr superior uman trebuie să dezvoltăm aceste calităţi. Am început să devin sfătuitor şi aş vrea numai să vă mărturisesc ceea ce am simţit aici şi în prezenţa dv., tinereţe rodnică pentru dezvoltarea personalităţii dv. în serviciul patriei noastre, al culturii naţionale„.

Directorul liceului, prof. ing. Viorel Sahagia a încheiat adunarea spunând: „Stimate tov. academician, va rămâne o amintire de neuitat această întâlnire cu Dv., chiar în ziua sărbătoririi centenarului Liceului “Traian”. Sunteţi o personalitate de prim rang a ştiinţei şi culturii naţionale şi, după mine, chiar universale. În numele celor prezenţi aici vă mulţumesc din suflet că participaţi la acest măreţ eveniment. Vă urez să păstraţi aceeaşi sănătate de care ne-aţi vorbit ieri, aceeaşi putere de muncă şi viaţă nelimitată în timp”.

A urmat adunarea festivă la sala Palatului Cultural “Theodor Costescu”, din localitate, unde au participat toţi invitaţii, elevii şi profesorii Liceului “Traian”, precum  şi reprezentanţi ai Consiliului Popular al judeţului Mehedinţi şi Ministerului Educaţiei şi Învăţământului. Adunarea a fost deschisă de prof. ing. Viorel Sahagia care i-a salutat pe toţi cei prezenţi la această festivitate şi i-a dat cuvântul preşedintelui Consiliului judeţean Mehedinţi, Virgil Marcoşanu, pentru a prezenta mesajul de salut al instituţiei pe care o reprezenta. A urmat cuvântul directorului liceului-Centenar prof. ing. Viorel Sahagia.

Rând pe rând au vorbit Conferenţiar dr. Gheorghe Ruşitoru, care a prezentat Mesajul de salut al Ministrului Educaţiei şi învăţământului, academicienii: Șerban Cioculescu, Ștefan Marius Milcu, Traian Lorin Sălăgeanu, profesorul universitar doctor docent I. C. Chiţimia, poetul Nicolae Dragoş, profesorul emerit Achim Costea, (ultimii 6 foşti elevi ai acestui Liceu-Centenar), Dinu Drăgan, care a înmânat drapelul C.C al U.T.C. liceului-Centenar şi elevele Daniela Manea şi Irina Vucea, din partea elevilor acestui Liceu.

În continuare s-a desfăşurat Spectacolul omagial – Centenarul Liceului “Traian” în această sală a Palatului Cultural “Theodor Costescu”, care s-a bucurat de aprecierile binemeritate ale spectatorilor. După terminarea spectacolului a avut loc masa festivă la restaurantul Hotel-Parc din localitate. A doua zi, pe 15 mai, au semnat în “Cartea de Onoare” a Liceului „Traian” personalităţile care au participat la sărbătorirea Centenarului. A urmat Excursia cu vaporul la Porţile de Fier II.

Centenarul_Liceului_Traian_Sahagia_Viorel

De la stânga la dreapta, primul rând: Dinu Drăgan – secretar C.C. UTC; acad. Ştefan-Marius Milcu; Gh. Ruşitoru – director general în M.E.I.; Ing. C. Ştefănescu – secretar al Comitetului Judeţean al P.C.R.; Elena Catrina- secretar al Comitetului Judeţean P.C.R; Virgil Marcoşanu – Prim-secretar al Comitetului Judeţean P.C.R. şi preşedinte al Consiliului Popular Mehedinţi; prof. ing. Viorel Sahagia – directorul Liceului „Traian” (vorbind la pupitru); Ion Cazacu – prim-secretar al Comitetului Municipal al P.C.R. şi preşedinte al Consiliului Popular al municipiului Drobeta Turnu Severin; acad. Şerban  Cioculescu; Iancu Bunoiu-inspector şcolar general şi acad. Traian-Lorin Sălăgeanu.

Pe rândul din spate, de la stânga la dreapta: Gh. Ghiţă – prim-secretar al Comitetului Judeţean al UTC ; Daniela Manea – elevă; prof. Grigore Burduhos; conf. univ. dr. Mihai Simion; Nicolae Dragoş – poet; prof. univ. dr. docent I. C. Chiţimia; prof. emerit Achim Costea; Irina Vucea – elevă; Şt. Ionescu – președinte al Comitetului de părinţi din Liceul Traian.

Centenarul_Livceului_Traian_V_Marcosanu

Virgil Marcoşanu – Prim-secretar al Comitetului Judeţean P.C.R. şi preşedinte al Consiliului Popular Mehedinţi vorbind la pupitru

Viorel SAHAGIA,
directorul Liceului „Traian” în anul 1983, anul centenarului

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *