Un moment emoţionant unic: revederea de 65 de ani de la absolvirea Liceului “Traian” din Turnu-Severin

abiLiceul „Traian”, azi Colegiul Naţional “Traian” împlineste în acest an, 2018, vârsta de 135 de ani. Sâmbătă, 2 iunie 2018, o promoţie a acestui liceu a sărbătorit 65 de ani de la absolvirea Liceului “Trian”.

Este vorba de Promoţia 1953. Revederea absolvenţilor, după 65 de ani, a avut loc la orele 11.00 la Colegiul Naţional “Traian”. Menţionez faptul că la această Aniversare au participat şi un număr de 5 colege de promoţie, absolvente de la fostul Liceu de fete (azi Colegiul Naţional “Gheorghe Ţiţeica”) care au răspuns invitaţiei de a participa alături de absolvenţii Liceului “Traian”, la sărbătorirea acestui eveniment.

Iată, pe scurt, cum s-a desfăşurat Jubileul de 65 de ani al Promoţilor 1953 de la cele două licee: A luat cuvântul absolventul Liceului “Traian”, Viorel Sahagia, care a transmis Mesajul Directorului Colegiului Naţional “Traian”, Iuliana Gimoiu, adresat absolvenţilor de acum 65 de ani, proveniţi de la cele două licee severinene. În continuare, vorbitorul, a menţionat că această Promoţie a aniversat până acum: 10,15,20, 25, 30, 35, 40, 43,de ani de la absolvire, iar după 43 de ani absolvenţii acestei promoţii s-au revăzut în fiecare an, în Amfiteatrul acestui Colegiu, în prima sâmbăta a lunii iunie. A menţionat că Seria A, a avut 28 de absolvenţi dintre care: 17 au devenit ingineri, 6 medici, 3 economişti,1 ofiţer superior şi 1 tehnician. Pentru exactitate, unul din ingineri a fost profesor fiind şi absolvent al Facultăţii de Matematică  şi Fizică a Universităţii din Bucureşti. A subliniat că toţi aceşti absolvenţi au reuşit în învăţământul superior fară meditaţii speciale, deoarece au avut o pregătire deosebită în cadrul şcolii, unde au fost instruiţi şi educaţi de o echipă excepţională de profesori care au fost mentorii promoţiei 1953: prof. dr. Grigore Avachian, diriginte, profesor de istorie şi limba rusă (ştia 11 limbi străine şi a avut doctoratul în istorie, obţinut la Roma); Dumitru Papadopol, profesor de limba şi literatura română, mare filozof şi psiholog; Sabina Andrei, eminentă profesoară de limba franceză; Ion Sălăgeanu, profesor de matematici, care a devenit profesor universitar la Institutul de mine din Petroşani, iar mai tărziu la Politenica din Timişoara; Stela Rădvan, profesoară de fizică şi de chimie; Irina Surdulescu, profesoară de ştiinţele naturii; Dumitru Ionescu, profesor de geografie, fost şi director adjunct (subdirector era denumirea veche) al Liceului “Traian”; Florea Vâţă, profesor de istorie; Cesar Plăviţu, profesor de psihologie; Petre Severin, profesor emerit de muzică, dirijor al corului “Doina”, compozitor de muzică orală şi simfonică. Vasile Mihăescu, profesor de desen, (regizor de piese de teatru şi grafician); Dumitru Popescu, profesor de Educaţie fizică şi sport, fost şi inspector şcolar. Toţi profesorii noştri au avut o pregătire de specialitate şi metodico-pedagogică foarte bună, încât toţi ar fi putut preda în învăţământul superior.

Au continuat să vorbească absolvenţii prezenţi la acest jubileu: Bădescu Gheorghe, care a spus că a fost medic militar, a devenit medic-şef al regimentului de aviaţie cu gradul de locotenent-colonel în 1980, unde a funcţionat până în 1992, când a fost trecut în rezervă, la împlinirea vârstei de pensionare, cu gradul de colonel. A mai funcţionat şi ca medic stagiar, în cadrul Spitalului militar din Timişoara, la secţia neurologie. Din anul 1992 a activat voluntar la Spitalul judeţean din Timişoara, iar din 2004 şi în prezent asigură, voluntar, asistenţa medicală la Centrul de zi pentru persoane vârstnice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara. A amintit că a avut şi preocupări literare încă din perioada când era elev al Liceului “Traian”.

A urmat Cioabă Nicolae, care a spus că după terminarea Facultăţii a fost repartizat ca inginer la Direcţia Regională de Navigaţie Civilă Turnu-Severin, unde a funcţionat până în anul 1998 când a fost pensionat. A devenit şeful Sectorului de navigaţie Turnu-Severin având în subordine porturile de la Bechet, Calafat, Cetate, Gruia,Turnu-Severin, Orşova, Liubotina, Drencova, Moldova Veche şi Baziaş. Din 1991 a fost numit director general la Întreprinderea de exploatare porturi, cuprinzînd porturile amintite mai sus. A funcţionat ca director până în 1997 când a fost numit consilier la această întreprindere. În perioada de activitate inginerul Cioabă Nicolae a contribuit mult la reconstruirea şi modernizarea porturilor din: Orşova, Liubotina, Drencova, Moldova şi Turnu-Severin. De asemenea, în această perioadă, s-a modernizat şi dezvoltat flota şi s-a realizat un Grup şcolar de marina la Orşova care a dat mulţi marinari pentru flota română.

A urmat la cuvânt Flueraş Constantin, decanul de vârstă al absolvenţilor din Promoţia 1953, care a devenit după trei ani de studenţie la facultatea de mecanică din Timişoara tenician şi funcţionar superior, la Uzina de Vagoane din Drobeta Turnu Severin, unde a avut o contribuţie importantă la realizarea obiectivelor acestei intreprinderi. În cuvântul său Ghilerdea Ion şi-a amintit, cu emoţie, de colegii de liceu, de profesorii care ne-au învăţat, înainte de toate, să fim corecţi şi să ne perfecţionăm în permanenţă. Ghilerdea Ion, inginer în specialitatea Căi Ferate, a avut o mare contribuţie în dezvoltarea transportului feroviar. A îndeplinit funcţiile de: şef de staţie C.F.R. la Drobeta Turnu Severin, apoi la Craiova. Pentru meritele avute în activitatea sa a fost promovat ca director la Centrul Feroviar Portul Constanţa. În prezent este pensionar stabilit în Bucureşti.

În numele lui Glavici Gheorghe, absent de la această Aniversare, pe motive de sănătate, a vorbit  colegul Bădescu Gheorghe, care ne-a amintit că Glavici a fost medic primar oftalmolog, apoi medic şef secţie la Spitalul judeţean Mehedinţi, unde şi-a dovedit măiestria în domeniul operaţiilor la ochi. Rezultatele operaţiilor sale au fost reliefate şi de presa severineană unde foarte mulţi pacienţi ai medicului Glavici Gheorghe şi-au manifestat mulţumirea faţă de acesta pentru redarea vederii, bunul cel mai de preţ al omului.

A urmat la cuvânt Megan Constantin, inginer în specialitatea Căi Ferate, care a avut o contribuţie deosebită în dezvoltarea traficului feroviar, mai ales datorită funcţiilor pe care le-a îndeplinit în perioada cât a fost în activitate: funcţii de conducere a staţilor Şimian, Turnu-Severin Est, Turnu Măgurele. În Centralul regionalei de căi ferate Craiova a parcurs toată ierarhia de conducere: şef de birou, dispecer, consilier şi şef serviciu. Colegul nostru Megan a avut şi preocupări pedagogice, fiind cooptat ca profesor la şcolile de maiştri şi la şcolile postliceale în domeniul feroviar. A avut preocupări multiple. A publicat “Monografia comunei Prunişor” – Pagini din istoria şcolilor (Şcoala gimnazială Ghelmegioaia”). La fel “Monografia satelor Zegaia şi Balota” – 2012. Menţionez că inginerul C. Megan are în pregătire cartea  “Rădăcini Olteneşti”.

A urmat la cuvânt Sahagia Viorel, profesor gradul I în specialitatea matematică şi fizică şi inginer economist în specialitatea electrotehnică şi energetică, preşedinte de onoare al Filialei Mehedinţi a Societăţii de Știinţe Matematice din România, fost elev, profesor şi director al Colegiului Naţional ”Traian” din Drobeta Turnu Severin şi preşedinte al Filialei Mehedinţi a Societăţii de Știinţe matematice din România timp de 26 de ani, unde a desfăşurat o activitate deosebită, apreciată de forurile superioare. Pentru aceste considerente, profesorul-inginer Viorel Sahagia a fost ales membru în Consiliul  Societăţii de Știinţe Matematice din România, timp de două legislaturi. A funcţionat ca asistent universitar la Universitatea “Politehnica” din Bucureşti şi la “Universitatea “Poltehnica” din Timişoara. În calitate de director al Liceului “Traian” a organizat. în 1983, Centenarul Liceului “Traian”, o adevărată sărbătoare a învăţământului românesc. Viorel Sahagia a publicat peste 150 de articole în revistele mehedinţene, multe au apărut în revista “Cafeneaua politică şi literară”. De asemenea a publicat articole şi în presa locală. Trebuie să menţionez cea mai importantă publicaţie: “Pagini din istoria Colegiului Naţional “Traian”, considerată cea mai completă monografie despre Colegiul Naţional “Traian” din Drobeta Turnu Severin. Dar cea mai importantă şi plăcută activitate a constituit-o cea de profesor de matematică unde a trăit cele mai frumoase emoţii pentru elevii pe care i-a instruit şi educat. Rezultatele obţinute de elevi la Olimpiadele şcolare de matematică şi în general la Concursurile şcolare au fost cele mai bune. De asemenea rezultatele la Concursurile de admitere în învăţământul superior au situat Liceul “Traian” pe primul loc al judeţului Mehedinţi. În mulţi ani a avut absolvenţi reuşiţi pe primul loc, sau cum se mai zice “cap de afiş” la facultăţile din ţară. O mare satisfacţie a avut în anul 2010 când a fost inclus în cartea “Personalităţi române şi faptele lor,1950-2000”, Editura Panfilus, Iaşi-2010, vol.XLI, autor Constantin Toni Dârţu. Profesorul-inginer Viorel Sahagia a fost răsplătit pentru activitatea sa cu  Premii de excelenţă din partea: Colegiului Naţional “Traian”; Inspectoratului Şcolar Mehedinţi; Ministerului Educaţiei şi Învăţământului, a Primăriei municipiului Drobeta Turnu Severin: Premiul de excelenţă cu plachetă şi Diploma de excelenţă. De asemenea a primit Titlul de profesor fruntaş, din partea Ministerului Educaţiei şi Învăţământului, Ordinul Meritul Cultural clasa a III-a, precum şi diferite medalii şi diplome.

De la seria B a participat la întâlnire şi ing. Zaharescu Marius, foarte bun matematician, în timpul liceului, remarcat prin numărul mare de exercitii şi probleme rezolvate şi propuse în „Gazeta matematică”, seria B. Ca inginer la Braşov la marile uzine, a ocupat funcţii de conducere: a fost director la Fabrica  de Armament şi Muniţie, Uzina 2 Braşov. A scris articole frumoase despre foştii profesori din liceu, unul dintre ele, intitulat “Evocări”, a fost inclus în cartea “Pagini din Istoria Colegiului Naţional „Traian”, având ca autori pe prof. ing. Viorel Sahagia şi prof. ing. Elena Sahagia.

De asemnea, a fost prezent şi Racoveanu Constantin, inginer, matematician foarte bun în timpul liceului, remarcat prin numărul mare de exercitii şi probleme, propuse şi rezolvate în Gazeta matematică, seria B. A deţinut funcţii de conducere la Centrala nuclearo-electrică de la Cenavodă. A scris cartea „Centrala Nuclearo-electrică din România ,la zece ani de funcţionare a unităţii CNE-Cernavodă”, în anul 2007. Guvernul României i-a conferit titlul onorific „Senior al domeniului nuclear românesc pentru contribuţia remarcabilă la dezvoltarea progresului nuclear national”. În anul 2011, Societatea Naţională Nuclear-Electrica i-a acordat „Diploma de Excelenţă pentru contribuţia la realizarea Proiectului Centralei Nuclear-electrice Cernavodă”, iar în 2016 „Diploma de Excelenţă,cu ocazia împlinirii a 20 de ani de exploatare a unităţii 1”, pentru contribuţia deosebită adusă la dezvoltarea Proiectului CNE-Cernavodă.

A venit şi Păunescu Ion, care, după terminarea Facultăţii de Mecanică, în 1958, a fost angajat direct sef de sectie, apoi avansarea a fost aproape uluitoare: Sef de serviciu, Director de intreprindere, Sef de sectiune regional.  A funcţionat şi la catedra de organizare a productiei, din Politehnica bucuresteană, fiind pe rând asistent, apoi lector, conferentiar si  în urma doctoratului a fost avansat profesor universitar. A dat doctoratul la ASE, la facultatea de Management. A  predat şi la „Hyperion”, „Spiru Haret”, „AISTEDA”, „Gheorghe Cristea”, ocupând  funcţia de sef de catedră, Decan si chiar Prorector. A scris singur sau cu alti coautori, peste douăzeci de cărti si cursuri: Managementul Operational, Deontologie Managerială, Managementul Productiei, Managementul Resurselor Umane, Decizie, Teorie si Practica Cercetarii Operationale, instument al Managementului, Teoria matematică a deciziei în condiţii de risc şi incertitudine, Legislatia intreprinderii. A infiinţat premii pentru elevii merituoşi ai şcolii din comuna Bâlvăneşti şi diplome cu numele de Prof. Ion Paunescu. A înfiinţat şi premiul Profesor Univ. Ion Paunescu pentru elevul de la liceele mehedintene cu cea mai bogată activitate din „Gazeta Matematica”. A oferit bibliotecii de la Colegiul Naţional „Traian”, circa 100 de lucrări ştiinţifice din partea sa şi a fostului coleg, Ion Popescu.

Dintre colegele, absolvente ale Liceului de fete, au participat la Aniversarea a 65 de ani de la absolvire: Constanţa Bâzoi – medic; Anişoara Burducescu – profesoară, (a fost şi inspector şcolar la Mehedinţi); Ana Cioabă, a funcţionat ca inginer la Întreprinderea de Industrializare a cărnii Turnu-Severin şi în inteprinderi ale industriei alimentare până în 1990 când s-a pensionat. Au fost prezente şi colegele: Lelia Barbu (fostă Papavă) şi Lilica Găinaru. Menţionăm că a fost o surpriză plăcută, pregătită de Comitetul de Organizare, şi anume înmânarea Diplomei de Excelenţă absolvenţilor din Promoţia 1953 a celor două licee severinene, care are înscrise următoarele: Colegiul Naţional “Traian”, Drobeta Turnu Severin, DIPLOMA DE EXCELENȚĂ. Se acordă Domnului/ Doamnei…absolvent/absolventă al/a Colegiului Naţional “Traian”, din Drobeta Turnu Severin, Diploma de excelenţă cu ocazia aniversării a şaizeci şi cinci de ani de la absolvirea acestui renumit Colegiu/Liceu, vestit în Mehedinţi şi în toată ţara noastră. Felicitări drag/ă coleg/a. Comitetul de organizare, 2 iunie 2018. După terminarea festivităţii, s-au efectuat poze în faţa Colegiului Naţional “Traian” şi apoi absolvenţii, împreună cu invitaţii, au participat la Hotelul Restaurant Severin la masa colegială festivă. Au fost o reuşită atât festivitatea de la şcoală, cât şi masa colegială. Era firesc la o Promoţie de Aur să fie o organizare pe măsură! Din cele relatate se trage concluzia că Promoţia 1953 a fostului Liceu “Traian”, azi Colegiul Naţional “Traian” s-a înscris  în rândul celor mai bune promoţii ale acestei minunate şcoli.

Viorel Sahagia

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *