Profesorul Ştefan Marica, la împlinirea venerabilei vârste de 94 de ani. La Mulţi Ani, domnule profesor!

Ştefan Marica s-a născut la 3 ianuarie 1928 în comuna Matoci, judeţul Dolj. A urmat şcoala primară (clasele I-VII) în satul natal între anii 1935-1942, iar liceul la Colegiul Naţional  Carol I din Craiova în perioada 1942-1949, unde a avut coleg de clasă pe marele artist Amza Pelea. În anul şcolar 1946-1947 a promovat două clase, a V-a şi a VI-a secundare (corespunzătoare claselor a IX-a şi a X-a din zilele noastre).
În clasa a I-a (clasa V-a de azi), în anul şcolar 1942-1943, elevul Marica Ştefan a obţinut premiul I.

După absolvirea liceului a funcţionat ca profesor suplinitor de matematică la Şcoala de 7 ani din comuna Căpreni, judeţul Dolj (1949-1952). În perioada 1952-1956 a urmat, la zi, cursurile facultăţii de matematică-fizică a Universităţii Alexandru Ioan Cuza din Iaşi. Timp de doi ani, între anii 1956-1958, a funcţionat ca profesor de matematică la Şcoala profesională de ucenici de pe lângă Şantierul Naval din Drobeta Turnu Severin. Următorii 30 ani (1958-1988) a predat matematica la Liceul „Traian” din localitate.

În 1960 s-a căsătorit cu Maria Marica (născută Ciobotea), profesoară de matematică la Liceul „Traian” (între anii 1960-1992). Are o fiică, Paponiu Mariana Dana (născută Marica), profesoară de matematică la Colegiul Naţional „Traian”, care i-a dăruit doi nepoţi: Andrei şi Radu (mare violonist şi dirijor).

Între anii 1959-1966 a îndeplinit funcţia de director-adjunct şi a răspuns, cu deosebire, de învăţământul seral. Fac precizarea că la un moment dat secţia serală a funcţionat cu 34 de clase. Ca profesor, a susţinut gradele didactice II şi I (gradul definitiv i-a fost acordat din oficiu). Cu prilejul „Zilei Învăţătorului” din 30 iunie 1976, Ministerul Educaţiei şi Învăţământului, prin ordinul nr. 614/1976, i-a  conferit „Gradaţia de Merit” (gradaţie de care a beneficiat timp de 12 ani, 1976-1988).

Ca profesor, a predat în prima parte la învăţământul seral, apoi, majoritatea timpului, la cursul de zi. Calitatea muncii s-a reflectat în rezultatele obţinute de elevi la examene şi concursurile şcolare.

În anii şcolari 1980-1981 şi 1981-1982 un număr de 10 absolvenţi (4 respectiv 6), foşti elevi ai profesorului Ştefan Marica, au urmat facultatea de matematică. O grijă deosebită a acordat elevilor cu preocupări speciale la matematică. Astfel la Sesiunile Naţionale de comunicări şi referate ale elevilor a obţinut următoarele rezultate: premiul II, Iaşi, 1978; menţiune, Craiova, 1979; premiul III, Sibiu, 1980; menţiune, Timişoara, 1981; menţiune, Piteşti, 1982; menţiune, Craiova, 1983; premiul I, Târgovişte, 1983.

În 2007 a primit Diploma de excelenţă însoţită de un premiu bănesc din partea Colegiului Naţional „Traian” pentru activitatea desfăşurată ca profesor de matematică, iarîn anul 2010 a primit Diploma de Excelenţă din partea Primăriei Drobeta Turnu Severin pentru merite deosebite în activitatea sa de profesor. A mai primit diplome acordate de: Ministerul Educaţiei şi Cercetării, în 2007, şi  de Gazeta Matematică în anii şcolari 2014-2015; 2015-2016 şi 2016-2017.

La mulţi ani, stimate coleg Ştefan Marica, sănătate multe, împliniri în continuare şi toate cele bune!

Viorel Sahagia

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *