Parintele profesor Constantin Chilim

ChilimCatedra de limbă şi literatură română a Liceului Traian din Drobeta Turnu Severin a avut parte, de-a-lungul timpului, de o pleiadă de profesori de mare calibru ca: Ştefan Bodiu, primul profesor-fondator al gimnaziului Traian, în anul 1883, alături de primul director al său Mihail N. Hergot. Au urmat alţi mari profesori de limba şi literatura română : Ştefan Nanu, Dumitru Mateescu, Dimitrie Horvat,Vasile Vârcol, Alexandru Bărcăcilă, (cel mai longeviv director al Liceului Traian), Florea Stoenescu, Constantin Danciu, Constantin D. Ionescu (fost şi director al Liceului Traian), Petre Grosu (fost şi subdirector al Liceului Traian), Dumitru Papadopol, Dumitru Dicu (fost şi director al Liceului Traian), Grigore Burduhos, (fost şi director al Liceului Traian), Gheorghe Trandafir, Ion Nicola şi Gheorghe Marinescu.

Începând cu anul 1951 s-a adăugat la această pleiadă de mari profesori numele unuia dintre cei mai valoroşi profesori de limba şi literatura română pe care i-a avut Liceul Traian, Constantin Chilim, a cărui personalitate o vom prezenta în acest număr al revistei.

Părintele profesor Constantin Chilim s-a născut la 19 iulie 1921 în comuna Butoieşti, judeţul Mehedinţi, având ca părinţi pe Petre şi Anica, proprietari agricoli. A avut încă trei fraţi şi trei surori. Unul dintre fraţi, Petre, a fost profesor, iar Ioan a devenit preot. A urmat şcoala primară în comuna natală, dovedind că are o mare aplecare spre studiu, fapt ce i-a determinat pe părinţii săi să-l înscrie la Seminarul teologic din Râmnicu-Vâlcea, pe care l-a absolvit cu rezultate excepţionale. Dar Constantin Chilim nu s-a mulţumit cu diploma de preot şi a urmat încă trei facultăţi: Facultatea  de Teologie pe care a absolvit-o în 1947, Facultatea de Filozofie, în 1949, şi Facultatea de Filologie, în 1951.

Din 1951 a devenit profesor de limba şi literatura română la Liceul Traian din Turnu-Severin şi după doi ani de funcţionare a fost strămutat cu familia în regiunea Bârlad. Profesorul Constantin Chilim a suferit oroarea comunistă prin mutarea sa forţată de la Turnu-Severin la Bârlad. A mai funcţionat ca profesor de limba şi literatura română la Slatina, la Colegiul Naţional Radu Grecescu, timp de doi ani, între anii 1953-1955. Din anul 1955 a revenit ca profesor la Liceul Traian din Turnu Severin, unde a funcţionat până în anul 1981 când a fost pensionat.

Profesorul Constantin Chilim, pedagog cu o bogată pregătire în domeniul filologiei, a fost foarte apreciat de elevii săi datorită modului de predare a limbii şi literaturii române, caracterizat prin claritatea expunerii, prin conţinutul ştiinţific şi prin tactul pedagogic care l-a caracterizat totdeauna. A fost apropiat de elevii săi, a colaborat foarte bine cu ei şi i-a apreciat totdeauna în mod obiectiv. Notele sale n-au fost niciodată contestate de către elevi sau de parinţii acestora.

Dovada că profesorul Constantin Chilim era un model de profesor pentru toţi colegii săi de catedră şi din liceu o constituie faptul că a fost foarte bine apreciat de colectivul de direcţie al Liceului Traian. Prin urmare în toată perioada cât a funcţionat ca profesor de limba şi literatura română la acest liceu a primit la sfârşitul fiecărui an scolar calificativul „foarte bine”.

În cadrul catedrei de limba si literatura română a Liceului Traian, al cărei şef a fost o foarte mare perioadă de timp, a avut o bogată activitate: a prezentat în fiecare şedinţă a acesteia câte un referat sau o informare ştiinţifică, a făcut multe recenzii la cărţile de specialitate apărute sau a avut intervenţii la materialele prezentate de ceilalţi colegi ai săi.

Pregătirea sa ştiinţifică, pedagogică şi metodică excepţională s-a văzut în modul de pregătire al materialelor cu caracter metodic şi pedagogic, în felul de prezentare al lor şi prin ţinuta sa. S-a bucurat de aprecierea colegilor de specialitate, a colegilor de cancelarie, a elevilor şi părinţilor acestora şi nu în ultimul rând de aprecierea colectivului de conducere al Liceului şi a forurilor superioare de învăţământ.

Profesorul Constantin Chilim a ţinut multe lecţii model de limba şi literatura română atât în cadrul catedrei din liceu, cât şi în cadrul cercurilor pedagogice ale profesorilor din judeţul Mehedinţi. Toţi participanţii la aceste activităţi au apreciat lecţile ţinute de profesorul Constantin Chilim datorită clarităţii expunerii, conţinutului lor ştiinţific, a tactului pedagogic al profesorului şi a modului de apreciere prin notele acordate elevilor examinaţi.

A avut în fiecare an elevi participanţi la olimpiadele şcolare de la clasele sale, care au obţinut rezultate notabile. Printre elevii profesorului Constantin Chilim s-a remarcat prin talentul său elevat, fosta elevă Ofelia Mihuţ care la toate olimpiadele de limba şi literatura română a obţinut mereu locul întâi.

Profesorul Constantin Chilim a avut şi o activitate laborioasă pe tărâm artistic, organizând programe artistice cu elevii şcolii, montări de piese de teatru care s-au prezentat pe şcena teatrului din localitate. Amintim drama istorică „Apus de soare” piesă clasică de Barbu Ștefănescu-Delavrancea, spectacol foarte apreciat de severineni (elevi, părinţii acestora şi alţi invitaţi din conducerea administrativă a municipiului Drobeta Turnu Severin).

Profesorul Constantin Chilim s-a remarcat şi prin participarea sa la sesiunile şi simpozioanele ştiinţifice atât pe plan local, cât şi naţional. Menţionăm participarea sa la sesiunea ştiinţifică organizată de Academia Română, secţia lingvistică, care s-a desfăşurat la Braşov, în 1967. Profesorul Constantin Chilim a fost coautor, alături de marii lingvişti, ca academicianul Iorgu Iordan, academicianul Alexandru Graur şi alţi mari profesori universitari, filologi, precum Gheorghe Bulgăr, Ion Tohăneanu şi alţii, la articolele apărute în culegerea „Probleme de stilistică şi gramatică”, lucrare apărută la Editura Didactică şi Pedagogica în 1967.

Paralel cu activitatea didactică, profesorul Constantin Chilim este autor de lucrări în proză şi versuri. A publicat la Editura Mitropoliei Olteniei lucrarea de peste 300 de pagini intitulată „Credinţă-Mântuire”, cu subtitlul „Ecclesia Magistra Vitea”, un volum de predici la sărbatorile de peste an. A mai publicat un volum de eseuri, „Lumină din adânc”. A publicat şi opt volume de poezii, fiecare conţinând peste 250 de pagini.

Profesorul Constantin Chilim, structură laborioasă ca dascăl în cadrul Liceului Traian, a fost şeful catedrei de limba şi literatura română şi responsabilul metodic al cercului pedagogic al profesorilor de limba şi literatura română din judeţul Mehedinţi. De asemenea a fost inspector metodist al Inspectoratului Şcolar Mehedinţi, calitate în care a efectuat inspecţii speciale cadrelor didactice de limba şi literatura română care erau înscrise la examenele de obţinere a gradelor didactice (definitivat, gradul II, şi gradul I).

Cu ocazia unor mari evenimente, profesorul Constantin Chilim a ţinut conferinţe cu o tematică variată de specialitate sau cu caracter general. În afara faptului că a fost profesor al unei discipline fundamentale în învăţământ, limba şi literatura română, a fost şi diriginte, în fiecare an, al unei clase de elevi.

Îi plăcea să caute elevii cu probleme pentru a experimenta şi pedagogic calitatea de pedagog, a doua disciplină pe lângă cea profesională pe care o are fiecare cadru didactic, obţinând rezultate surprinzătoare. Intervenţile sale în Consiliile pedagogice erau întotdeauna de bun augur, pentru că suscitau interesul întregului colectiv de cadre didactice.

Ca preot teolog a desfăşurat o cunoscută activitate în oraş şi în judeţ, slujind la Sfântul Altar şi prezentând predici pentru credincioşii veniţi să asiste la slujbele religioase. A slujit şi a predicat la bisericile din Butoieşti, Eşelniţa, Băile Herculane şi din alte localităţi.

Cităm o parte din volumele publicate de părintele profesor Constantin Chilim: „Credinţă-Mântuire – Ecclesia Magistra Vitae”, Editura Mitropoliei Olteniei, 2000, 342 pagini; „Lumină din adânc” (Eseul), Editura Şcoala Mehedinţiului, 2001, 88 pagini; „Poezii” (Vol. I), Editura Prier, 2004, 271 pagini; „Poezii” (Ediţie Selectivă), Editura Prier, 2004, 303 pagini; „Poezii” (Vol. III), Editura Prier, 2004, 337 pagini. „Poezii” (Vol. IV), Editura Prier, 2006, 337 pagini. Toate celelate volume V, VI, VII, VIII au fost publicate la aceeaşi editură, Editura Prier. Ultimul volum a apărut în anul 2014.

Cu toate aceste bogate activităţi, profesorul Constantin Chilim nu şi-a neglijat obligaţiile faţă de familie. Cei doi copii, Sever Chilim şi Rodica Barbul, primul a fost cercetător ştiinţific la Institutul de Tehnică de Calcul din Bucureşti, iar Rodica Barbul, medic internist şi diabetolog la Spitalul Judeţean din Drobeta Turnu Severin, a fost şi şefa secţiei de specialitate din cadrul Spitalul Judeţean.

Colegiul Naţional Traian din Drobeta Turnu Severin a avut norocul să aibă profesori de mare calibru şi să-şi ducă faima în continuare după cum merita.

Tradiţia lui glorioasă a fost dusă mai departe de generaţiile de dascăli care, după cum s-a văzut, n-au desfăşurat numai activităţi legate de specialitatea lor, ci au înnodat firul cu strălucita tradiţie a liceului, astfel încât el să rămână un forum de cultură, de formare intelectuală şi educativă a generaţilor de elevi care s-au perindat la Liceul Traian. Putem spune, parafrazând cronicarul, „că şi în Oltenia nasc oameni”, iar unul dintre aceştia a fost şi părintele profesor Constantin Chilim, care va rămâne în amintirea foştilor săi elevi şi colegi de catedră un reper şi un model de exemplar dascăl.

Părintele profesor Constantin Chilim a decedat la 18 martie 2015, în Drobeta Turnul Severin, la venerabila vârstă de 94 de ani.

Viorel Sahagia

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *