Deputata Alina Teiş, la New York: „Mesajul puternic din cadrul ONU este că rolul femeilor este acela de a aduce viaţă, echilibru şi frumuseţe”

Alina_Teis_ONU_New_YorkDeputata PSD de Mehedinţi, Alina Teiş, participă în aceste zile la Reuniunea Uniunii Interparlamentare din marja celei de-a 63-a Sesiuni a Comisiei Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Statutul Femeilor, care se desfăşoară la New York, în Statele Unite ale Americii. În cadrul acestei importante întâlniri s-a discutat despre statutul femeilor, subliniindu-se, printre altele, că rolul femeilor este acela de a aduce viaţă, echilibru şi frumuseţe.

„Protejarea şi promovarea drepturilor femeilor şi fetelor, precum şi egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi reprezintă o prioritate de politică pentru relaţiile externe ale U.E., iar U.E. este ferm hotărâtă să joace un rol de lider în acest sens. Acestea reprezintă condiţii prealabile esenţiale pentru dezvoltarea durabilă echitabilă şi favorabilă incluziunii, constituind valori şi obiective importante în sine. Acestea reprezintă, de asemenea, o condiţie prealabilă pentru pacea şi securitatea la nivel mondial şi vor contribui la combaterea radicalizării şi a extremismului care denigrează femeile şi constituie o încălcare a drepturilor şi a demnităţii acestora. U.E. este în continuare pe deplin angajată în promovarea, protejarea şi respectarea tuturor drepturilor omului şi în punerea în aplicare deplină şi eficace a obligaţiilor şi angajamentelor în materie de drepturile femeilor în toate forurile internaţionale, în special Convenţia privind eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor în cadrul Platformei de acţiune O.N.U. de la Beijing şi Programul de acţiune al Conferinţei internaţionale privind populaţia şi dezvoltarea.

Drepturile femeilor şi ale fetelor, egalitatea de gen şi emanciparea femeilor şi a fetelor sunt în centrul Agendei O.N.U. privind dezvoltarea durabilă din 2030, atât ca obiectiv de sine stătător, cât şi ca aspect transversal, integrat în toate obiectivele şi indicatorii privind obiectivele de dezvoltare durabilă. Acestea ar trebui să reprezinte, de asemenea, considerente esenţiale în utilizarea mijloacelor financiare şi nefinanciare de punere în aplicare a Agendei 2030, precum şi în cadrul mecanismelor de reexaminare, monitorizare şi responsabilizare prevăzute de agendă. Având în vedere că Agenda 2030 se aplică în mod universal în toate ţările, inclusiv în statele membre ale U.E., este esenţial să se asigure o coerenţă între politicile interne şi externe ale U.E. la toate nivelurile. Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi şi adoptarea acquis-ului U.E. privind egalitatea de gen trebuie să continue, de asemenea, să fie evaluate în cadrul procesului de aderare. De-a lungul timpului, în mentalitatea multor popoare, s-a format percepţia că femeile sunt mai prejos decât bărbaţii, că nu pot realiza atât de multe lucruri, că nu pot fi atât de puternice, că nu au cum să ocupe funcţii înalte în stat, să câştige bine sau să aibă succes. Cu o astfel de gândire ne-am luptat o perioadă lungă de timp, în care, multe femei şi-au pierdut încrederea în forţele proprii şi nici măcar nu s-au mai încumetat să încerce, deşi poate că aveau şanse să reuşească.

Cu privire la participarea femeilor la viaţa politică, ţin să menţionez faptul că Partidul Social Democrat a oferit întotdeauna şanse egale între femei şi bărbaţi. În prezent, în structurile de conducere există o paritate de gen.

Partidul Social Democrat a promovat intens numirea şi alegerea în funcţii publice a femeilor, astfel că numărul acestora a crescut mult în comparaţie cu anul 2012. Prezenţa femeilor în funcţiile politice nu demonstrează altceva decât faptul că PSD a respectat egalitatea de şanse. Şi că o va repecta în continuare!

Mesajul puternic din New York, din cea mai importantă organizaţie internaţională a lumii, Organizaţia Naţiunilor Unite este că rolul femeilor este acela de a aduce viaţă, echilibru şi frumuseţe”, a declarat Alina Teiş.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *