Cine a fost colonelul Dan D. Ivanovici?

Maresalul_Ion_AntonescuColonelul Dan D. Ivanovici a fost şef al cabinetului militar al mareşalului Ion Antonescu. În anul 1952 a emigrat în Statele Unite ale Americii, unde a editat o publicaţie intitulată „Buletinul militar”, care a apărut la New York sub direcţia sa. Colonelul Dan D. Ivanovici a fost unul dintre foştii elevi eminenţi al Liceului „Traian”, promoţia 1914.

În anul 1974 colonelul Dan D. Ivanovici şi soţia sa au făcut o vizită în România şi bineînţeles şi la Liceul “Traian” din Drobeta Turnu Severin, în data de 14 mai 1974, când se sărbătorea ziua “patron” a acestei şcoli. Le-am fost ghid în prezentarea liceului, a cabinetelor şcolare, a laboratoarelor de fizică şi chimie. Au rămas impresionaţi de transformările suferite de liceu, de spectacolul prezentat de elevii şi profesorii Liceului “Traian”, în sala Teatrului din municipiul Drobeta Turnu Severin. A fost invitatul meu şi al soţiei mele, împreună cu savantul doctor Ştefan Odobleja, la un dejun, la restaurantul “Parc Hotel” din Drobeta Turnu Severin care s-a desfăşurat într-o atmosferă deosebită.

Cu aceasta ocazie doctorul Odobleja a avut ocazia să-i vorbească colonelului Dan Ivanovici despre cartea  „Psychologie consonantiste” şi i-a adresat rugămintea de a se interesa dacă există cartea sa în bibliotecile din America, menţionând că a trimis un numar important de exemplare la marile biblioteci din America, chiar începând cu anul 1939, dar din cauza celui de-al doilea Război Mondial nu a putut afla dacă acestea au ajuns la bibliotecile respective.

Dl. Ivanovici a fost foarte prompt şi la scurt timp a trimis doctorului Odobleja toate datele solicitate de acesta privitoare la Cibernetica lui Norbert Wiener, confirmând şi faptul că în bibliotecile mari din New-York a găsit şi cărţile sale „Pshyhologie consonantiste”. Toate aceste date l-au convins pe Odobleja că ideile conţinute în Cibernetica lui Norbert Wiener au fost „luate” din cărţile sale care au ajuns şi în America, aşa cum de altfel şi bănuia.

În anul 1972 colonelul Dan D. Ivanovici a trimis din America o scrisoare directorului Liceului „Traian”. Iată conţinutul acestei scrisori:

Colonelul Dan D. Ivanovici

33-53 70 Str.

Jackson Heights N. Y. 11372 U.S.A.

Către

Domnul profesor Viorel Sahagia

Directorul Liceului “Traian”

Drobeta Turnu Severin

România, 9 August,1972

Mult stimate Domnule Director,

Acela care vă scrie este un fiu al pământului românesc, al Severinului, un fost elev al Liceului “Traian”, născut acolo, în cetatea Drobeta cu 79 de ani în urmă, dintr-o familie modestă ce locuia pe strada Calomfirescu colţ cu strada Brâncoveanu, străzile săracilor. Am fost al şaptelea copil din şapte.

Tatăl meu a fost un mic negustor de cereale dar mama mea era gospodina casei. La vârsta mea de trei ani, tatăl meu a murit lăsând creşterea copiilor şi toate greuăţile casei în grija mamei. Datorită situaţiei grele în care rămăsesem, mama şi cei din urmă copii au trebuit să muncească din frageda lor copilărie.

Cursurile primare le-am făcut la Şcoala de băieţi No. 3, fiecare clasă terminînd-o cu premiul întâi. La vârsta de opt ani, în afara orelor de şcoală, am intrat să lucrez la un măcelar în halele din centrul oraşului pentru a câştiga şi eu câţiva bani. Eram plătit cu 25 de bani pentru 2 ore de lucru şi mai primeam şi eu câte o bucăţică de carne din care mama făcea o mâncare. Ajunsesem specilist în a pregăti diferite feluri de carne şi a le aşeza pentru vânzarea de a doua zi. Când aveam timp mai ajutam şi pe un cizmar ce lucra în apropierea casei noastre.

După ce am terminat şcoala primară am intrat în Liceul “Traian” ca bursier. Începând din clasa a doua am devenit pedagog pentru copii din şcoala primară şi din clasa I-a de liceu , muncind câte 3-4 ore pe zi cu pregătirea lor. După doi ani ajunsese să câştig sufiecent ca viaţa mamei şi a mea, cel din urmă copil, să fie mult mai înbunătăită; ceilalţi copii plecaseră  de acasa şi-şi câştigau singuri viaţa. Deşi eram un copil sărac şi bun la învăţătură, atât la şcoala primară cât şi în liceu, n-am putut să fiu ajutat cum s-ar fi cuvenit, aşa că a trebuit să muncesc de mic copil ca să pot să învăţ şi să ne putem asigura o viaţă foarte modestă.

Terminând liceul în anul 1914 şi cum războiul I mondial începuse m-am gândit că era mai bine să îmbrăţişez cariera militară, ceea ce am şi făcut. Cu ajutorul unei familii bogate care mi-a plătit taxa de intrare în Şcoala Militară de Artilerie, Geniu şi Marină ce era de 500 de lei aur, am intrat în şcoală fără examen având bacalaureatul şi secţia reală la bază. După doi ani, la 1 iulie 1916, am ieşit sublocotenent de artilerie iar la 15 August în anul 1928, după toate examenele am ieşit Ofiţer Brevetat de Stat Major, echivalent cu Doctoratul în Ştiinţe Militare.

În anul 1938 am fost numit Profesor titular al Şcolii Superioare de război, iar în anul 1941 am fost transferat la Cabinetul Militar al mareşalului Ion Antonescu, Conducătorul Statului. În Martie 1942, cu gradul de colonel, am cerut şi am plecat pe front în fruntea Regimentului 37 artilerie din oraşul Turnu Severin.

În toamna anului 1942, am fost propus în mod excepţional, pe câmpul de luptă, la gradul de general şi cea mai înaltă decoraţie.

În anul 1943, m-am întors de pe front iar în anul 1944 am fost trimis în Franţa, la Paris, în calitate de reprezentant al guvernului. Datorită evenimentelor ce au urmat, am rămas în Franţa până în anul 1952 când am emigrat în Statele Unite.

În anul 1964 am devenit cetăţean american. Cetăţenia americană ce posed nu mi-a ştirbit cu nimic dragostea ce o port pentru poporul român de care mă simt legat pe veci şi nici n-a secat în mine dorul de a revedea, dupa 29 de ani, pământul românesc pe care m-am născut şi am trăit atâta vreme ca şi pe membrii familiei mele de care sunt despărţit de atâţia ani.

Acolo, în Drobeta Turnu Severin, pe străzile din jurul casei, în jurul turnului lui Sever din grădina publică, pe malurile Dunării şi în frumoasa grădină a Liceului “Traian” mi-am făcut copilăria, am început şi am terminat cursurile liceului iar în cetatea lui Bucur mi-am făurit cariera de ofiţer.

Am muncit greu ca să urc toate treptele carierei militare, luând toate gradele prin înaintare excepţională şi îndeplinind cu tot devotamentul misiunile ce mi s-au încredinţat, în timpul celor două războaie, în Ţară şi în străinătate de-a lungul a 40 de ani. N-am făcut niciun fel de politică, n-am comis nici o faptă inumană, dragostea de Ţară, devotamentul în serviciu şi onoarea de soldat au format şi formează şi azi crezul meu.

După această foarte scurtă biografie a vieţii mele, de până azi, vin să vă impărtăşesc gândul ce mă stăpâneşte în privinţa dorinţei mele de a ajuta Liceul “Traian” care m-a ajutat să mă ţină bursier ca să-mi formez cultura generală şi să devin un om care să fie folositor societăţii şi neamului lui. Câtă învăţătură am putut să acumulez în timpul celor 8 ani ai liceului de la profesorii specializaţi în diferitele materii ce au format fundamentul pregătirii, baza culturii mele. Ei ne-au iniţiat şi introdus în miezul cunoştinţelor de tot felul.

Astfel, am învăţat matematicile ce se ocupă cu studiul relaţiilor îmtre numere, forme şi cantităţi terestre şi spaţiale ca şi relaţiile variantelor abstracţiuni. Matematicile pot remedia defectele inteligenţii indivizilor, ascuţind mintea amorţită şi fixând oscilaţiile ei. Aparent, greu de priceput, la început, studiul matematicilor devine, graţie abilităţii profesorilor, atractiv şi folositor în viaţa noastră. Diferitele ramuri ca: aritmetica, geometria, trigonometria ca şi calculele integrale au contribuit într-o largă măsură la formarea judecăţii noastre, a elevilor.

Cine dacă nu calculele matematice ne-au dus pe lună şi ne-au dat atâtea informaţii asupra altor planete? Dar cunoaşterea limbilor, începând cu aceea a ta şi trecând la altele folositoare în viaţă. Se spune că cunoaşterea limbilor străine face pe om de atâtea ori mai puternic, mai abil de câte ori vorbeşte o altă limbă şi această observaţie nu-i departe de adevăr. Şi eu pot spune că datorită cunoaşterii mai multor limbi străine am putut să-mi câştig viaţa mai uşor.

Cu cât drag îmi aduc aminte de profesorii Petre Grimm şi Gheorghe Oprescu care s-au străduit să ne facă să iubim limbile germană şi franceză. Dar istoria pe care am învăţat-o de-a lungul anilor de studii şi care ne-a arătat frământările şi luptele pe care neamul nostru a tebuit să le dea ca să-şi apere pământul strămoşesc, pe care îl stăpânim de mii şi mii de ani. Dar cursurile fizico-chimice care ne-au învăţat compoziţiile diferitelor substanţe ca şi reacţiunile diferitelor combinaţiuni, cât erau de atractive.

Puţine licee din ţară şi chiar din străinătate dispuneau de un laborator care ne dădea ocazia să facem atâtea experienţe. În fine, ce interesante erau orele de filozofie ce se ocupă cu arta şi legile de viaţă şi care ne arată ce să facem în toate cazurile pentru a atinge scopul, a descoperi ce este adevărat şi a practica ce este bun. Aş putea să uit educaţia fizică pe care am primit-o în liceul “Traian”, unde instrucţia militară şi portul armelor mi-a întărit trupul sădind în sufetul meu dragostea de ţară, iubirea a tot ce este românesc.

Eram mândru şi toţi elevii erau la  fel căci liceul nostru se asemăna cu celălalte licee militare din ţară. Dar fanfara şi orchestra liceului din care am făcut si eu parte? Dar excursiile ce liceul le făcea în Ardealul nostru, pe atunci sub dominaţia Austro-Ungară, ca să întreţinem flacăra românismului în inimile fraţilor noştri?

Toate acestea, ca şi câte alte cunoştinţe de educaţia spirituală, ne-au dat posibilitatea formării personalităţii noastre, a mea. Studiile, viaţa din clasă, din excursiile organizate de direcţia liceului, aleasa pregătire şi ambiţia profesorilor ca şi a diriginţilor de a avea o clasă cât mai bună, au sădit în sufletul meu, ca şi în al celorlalţi elevi, râvna de muncă, spiritul de responsabilitate şi ambianţa de a deveni un element folositor societăţii.

Şi azi, după 65 de ani, îmi aduc aminte cu plăcere de directorii şi profesorii: Teodor Costescu, Bărcăcilă, Mateescu, Herescu, Muzicescu, Pârşcoveanu, Grimm, Oprescu şi nenumăraţi alţii care luptau ca nivelul de cultură al liceului “Traian” să fie cât mai sus. Iată de ce consider ca o sfântă datorie a mea să ajut, cu ce pot şi voi putea, instituţia care mi-a oferit gratuitatea învăţăturii ce am primit-o timp de opt ani fără de care n-aş fi putut să merg mai departe si nici să fi fost de vreun folos neamului şi societăţii româneşti, şi azi socetăţii americane.

Ca urmare a acestor consideraţii, doresc ca în limetele posibilităţilor mele prezente şi viitoare, să trimit Liceului “Traian” cărţile şi publicaţiile pe care le voi considera de un folos pentru înmulţirea cunoştinţelor elevilor liceului. Este primul pas şi prima posibilitate pe care vreau s-o pun imediat în aplicare. Alte dorinţe am în gând şi ele vă vor fi aduse la cunoştinţă Doamniei Voastre îndată ce ele se vor apropia de realizare.

În credinţa că această propunere ar intra în vederile d. Voastră, Directorul şi îndrumătorul spiritual, de azi, al desfăşurării învăţământului în Liceul „Traian” şi n-ar contraveni principiilor ce stau la baza învăţământului în liceele statului român, alătur o primă listă cu cărţile ce cred că intră în vederea scopului urmărit de mine, urmând ca d. Voastră să însemnaţi pe acelea ce ar contraveni vederilor de acolo. Ştiind ce pot trimite, voi începe expedierea pe cale normală urmând a continua trimiterea cărţilor din locurile şi ţările pe unde mă voi afla în viitor.

În credinţa că veţi înţelege neînsemnatul meu gest de recunoştinţă faţă de Liceul “Traian”, vă rog ca aceste rânduri să nu facă obiectul publicităţii.

Cu deosebită stimă şi salutări româneşti,

Colonelul Dan D. Ivanovici

După ce dl. Colonel Dan D. Ivanovici a primit răspunsul din partea mea – eram directorul Liceului “Traian” în acea perioadă – ne-a trimis un colet mare cu cărţile promise.

 

            LISTA CĂRŢILOR CE DORESC SĂ LE TRIMIT

 1. The Random House Dictionary of the English Language
 2. Thorndike Barnhart Comprehensive Desk Dictionary
 3. The Columbia Viking Desk Encyclopedia (2 volume)
 4. OVIDIANA Recherches sur Ovide de N. I. Herescu
 5. The Complete Works of William Shakespeare
 6. My Autobiography by Charles Chaplin
 7. Man and His World International Fine Arts Exhibition Expo, 1967 Montreal –Canada
 8. On Man in the Universe by Aristotel
 9. Selected Works by Cicero
 10. The Odyssey by Homer
 11. Five Great Dialogues by Plato
 12. Utopia by Thomas More
 13. The ILIADE by Homer
 14. Coin Collecting
 15. Digests of World Literature
 16. Gone with the Wind by Margaret Mitchell
 17. Elia Kazan The Arrangement
 18. Princess Marina
 19. Un abonament la revista NATIONAL GEOGRAPHIC – se va primi prin avion
 20. Don Quijote of La Mancha by Miguel de Cervantes
 21. The Outline of History. The Whole Story of Man by H.G. Wells (2 volume )
 22. Living History of the World, 1967
 23. Living History of the World, 1968
 24. The Low Most Important People
 25. The Pocket Book of Verse (English and American Poems)
 26. Premieres Poesies by Alfred de Musset
 27. The Forsyte Saga by John Galsworthy

Aceste carţi au ajuns la Liceul „Traian” din Drobeta Turnu Severin şi se găsesc la biblioteca acestei prestigioase şcoli.

Viorel SAHAGIA

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *